Zarządzanie to takie kierowanie zachodzącymi w danej organizacji procesami i zasobami, które umożliwia realizację celów, jakie stawia przed sobą dana instytucja czy przedsiębiorstwo. Ważne, by prowadzone było w sposób racjonalny i taki, który pozwoli w pełni wykorzystać potencjał firmy oraz zatrudnionych w niej pracowników. Tym kierowaniem pracownikami zajmuje się właśnie zarządzanie zasobami ludzkimi.
Po co zarządzać zasobami ludzkimi?
Pracownicy to najcenniejszy kapitał przedsiębiorstwa. Aby za ich pośrednictwem skutecznie rozwijać wytyczone cele, trzeba dbać o właściwą koordynację pracy, odpowiedni rozkład obowiązków, rozwój zatrudnionych zawodowy osób. Ważne jest tez zapewnienie właściwej komunikacji w firmie i utrzymanie takiej atmosfery, która spowoduje, że pracownik nie będzie miał ochoty z danego miejsca zwyczajnie uciec.
Co składa się na poszczególne elementy zasobów ludzkich?
Wyróżnić można cztery aspekty. Po pierwsze wskazuje się wiedzę zdobytą podczas nauki i szkoleń. Po drugie, wymienia się umiejętności, a zatem zdolności potrzebne do wykonywania określonych zadań. Kolejne istotne cechy to doświadczenie i postawa pracownicza.