Blog Zarabiaj.pl

Kategoria: Prawo Pracy (Strona 1 of 2)

Umowa o dzieło – wzór.

Czym jest umowa o dzieło? Umowa o dzieło jest dokumentem, który zobowiązuje zleceniobiorcę do wykonania określonego dzieła, które może mieć charakter materialny (np. naprawa urządzenia, zrobienie szafki, uszycie ubrania, itp.) lub niematerialny, pod którym to pojęciem rozumiemy między innymi działalność twórczą. Umowa o dzieło zakłada uzyskanie przez zleceniodawcę konkretnego rezultatu pracy zleceniobiorcy. W przeciwieństwie do […]

Umowa o zakazie konkurencji. Czy muszę podpisać?

Jeśli jesteś cenionym specjalistą i masz dostęp do informacji, które są bardzo istotne dla działalności Twojej firmy, możesz się spodziewać, że pracodawca zapragnie podpisać z Tobą umowę o zakazie konkurencji. Tego typu praktyki dotyczą przede wszystkim pracowników zatrudnionych w sektorze nieruchomości, nowoczesnych technologii, finansów i ubezpieczeń. Umowę o zakazie konkurencji możesz otrzymać również na stanowisku […]

Czym jest mobbing?

     O mobbingu zaczęło być głośno na gruncie polskim dopiero kilka lat temu, pomimo tego, że zjawisko to już dawno zostało odkryte i rozpoznane w Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych. Większości osób słowo mobbing kojarzy się z upokarzaniem pracowników przez pracodawcę oraz stosowaniem psychicznej, bądź fizycznej przemocy wobec podwładnych w miejscu pracy. Nie zawsze nasze […]

Jak napisać umowę? Wzory i częste błędy w umowach.

We współczesnym obrocie gospodarczym nie sposób wręcz funkcjonować bez zawierania umów. Niezależnie od tego czy dokonujemy najprostszych czynności prawnych, takich jak sprzedaż, najem, zlecenie, czy też bardziej skomplikowanych jak choćby zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na każdym kroku zmuszeni jesteśmy do podpisywania kontraktów (łac. contractus oznacza umowę). Dlatego każdy z nas powinien posiadać przynajmniej minimum […]

Umowa o pracę na czas zastępstwa – wzór

     Umowa ta jest rodzajem umowy o pracę na czas określony i zgodnie z art. 25 § 1 kodeksu pracy może być zawierana w celu zapewnienia zastępstwa nieobecnego pracownika z przyczyn uzasadnionych np. z powodu urlopu macierzyńskiego, czy choroby. Zalety i Wady umowy na czas zastępstwa      Umowa o pracę na czas zastępstwa posiada wiele […]

Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim podlega kontroli?

     Niedługo rozpocznie się kalendarzowa zima, a wraz z nią czas grypy, przeziębień i zwiększonej liczby pracowników, którzy przebywają na zwolnieniach lekarskich. Niekiedy zdarza się jednak, że nieobecność w miejscu pracy wcale nie wynika z choroby, lecz jest efektem kilkudniowego wyjazdu na ferie, długotrwałych przygotowań do świąt lub po prostu lenistwa. Zwiększona liczba „chorych” pracowników […]

Rodzaje umów o pracę

Czym jest umowa o pracę wie niemal każdy, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z różnorodności form, w jakich ta umowa może występować. Do najbardziej popularnych dokumentów należą umowy terminowe i bezterminowe, czyli na czas określony i nieokreślony, lecz oprócz nich funkcjonuje jeszcze bogaty zbiór zróżnicowanych umów o pracę. Są one mniej popularne, ponieważ mają […]

Wzór umowy o pracę na czas nieokreślony.

     Umowa o pracę to najbardziej popularna forma zatrudnienia w Polsce. Niesie ona za sobą wiele korzyści dla pracownika, spośród których szczególnie istotne są: poczucie stabilności zatrudnienia, odprowadzanie składek emerytalnych i zdrowotnych, prawo do urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenie za okres, w którym pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Również pracodawcy cenią sobie tę formę zatrudnienia, ponieważ […]

Wady umowy o pracę na czas określony.

     Wśród pracowników krąży opinia, że najbardziej korzystne z punktu widzenia zatrudnionego jest podpisanie umowy o pracę. To ogólnikowe stwierdzenie nijak ma się jednak do rzeczywistości, ponieważ nie uwzględnia rozróżnienia pomiędzy dwoma typami umów – na czas określony i na czas nieokreślony. Sprawdź, czego jeszcze nie wiesz o umowie o pracę na czas określony.      […]

Umowa zlecenie – wzór.

Umowa zlecenie jest jedną z umów cywilnoprawnych, która zobowiązuje zleceniobiorcę do dokonania określonych czynności na rzecz zleceniodawcy. Zlecenie może być płatne lub nieodpłatne – zależy to od ustaleń zawartych w dokumencie, jeżeli jednak w umowie nie ma jednoznacznie rozumianego zapisu, który dotyczyłby kwestii wynagrodzenia, to zleceniobiorcy należy się zapłata. Umowa o Pracę a Umowa Zlecenie […]

Strona 1 of 2