W poprzednim artykule pisaliśmy o wymaganiach stawianym kandydatom na konsultantów ds. rekrutacji i sprzedaży. Przypomnijmy, że największe szanse na otrzymanie propozycji zatrudnienia w agencji mają osoby, które: odbyły praktyki w dziale HR, potrafią sprzedawać usługi przez telefon, a ponadto mają doświadczenie w obsłudze klienta. Istotna jest także nienaganna prezencja kandydatów oraz ich cechy osobowościowe, takie jak: elastyczność, kontaktowość i umiejętność radzenia sobie ze stresem.
     To jednak nie wszystkie wymagania stawiane przyszłym konsultantom ds. rekrutacji. Pracodawcy agencji oczekują także dobrej znajomość przynajmniej jednego języka obcego, przy czym preferowany jest angielski. Posługiwanie się językiem obcym jest przydatne zarówno podczas prowadzenia rozmów handlowych, jak i rekrutacji. Wśród klientów zdarzają się niekiedy obcokrajowcy, dla których prezentacja firmy oraz oferta handlowa agencji muszą być przedstawione w ich rodzimym języku. Ponadto kontakty handlowe z cudzoziemcami wymagają na tyle dobrej znajomości języka obcego, by móc swobodnie prowadzić negocjacje oraz ustalać warunki zawarcia umowy.
     Angielski oraz niemiecki to języki, które są bardzo przydatne podczas przeprowadzania rekrutacji oraz selekcji na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Konsultanci często weryfikują umiejętności językowe kandydatów za pomocą testów lub rozmów przeprowadzanych najczęściej po angielsku, niemiecku, rosyjsku lub francusku.
     Rekruter powinien również posiadać prawo jazdy, gdyż większość konsultantów ma do dyspozycji samochody służbowe, dzięki którym mogą oni szybko dotrzeć na spotkanie z klientem lub dojechać do firmy wynajmującej pracowników tymczasowych, by bezpośrednio nadzorować ich pracę.
     W pracy konsultanta ds. rekrutacji niezbędna jest także znajomość treści ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Podstawowa wiedza na temat ustawy oraz prawa pracy jest zazwyczaj sprawdzana już na etapie rekrutacji konsultantów, gdyż jej brak może narazić agencję na poważne problemy natury prawnej.
     Jeśli nie odbyłeś praktyk w agencji pośrednictwa pracy, Twoim autem może być doświadczenie w zawodzie telemarketera lub w pracy związanej z obsługą klienta. Twoje szanse na zdobycie pracy w agencji wzrosną, jeśli posiadasz certyfikaty lub dyplomy poświadczające ukończenie szkoleń, bądź kursów związanych z obsługą klienta.
     O pracy w zawodzie konsultanta ds. rekrutacji marzy ogromna liczba absolwentów psychologii i zarządzania zasobami ludzkimi. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że rekruter nie zajmuje się wyłącznie organizowaniem rekrutacji, a przeprowadzanie interesujących assessment center należy do rzadkości. Do zadań początkujących konsultantów należy przede wszystkim pozyskiwanie klientów i nabór pracowników tymczasowych, który ogranicza się głównie do zamieszczania ofert pracy oraz przyjmowania dokumentów od kandydatów. Niekiedy zdarza się też, że rekruterzy muszą poświęcać swój prywatny czas na znalezienie odpowiednich pracowników lub wyjazdy służbowe do klientów. Wady związane z pracą rekrutera są jednak równoważone przez liczne zalety, do których zalicza się: interesującą i pełną wyzwań pracę, możliwość szybkiego awansu oraz wysokie zarobki. To właśnie one sprawiają, że wielu młodych ludzi chce związać swoją przyszłość z zawodem konsultanta ds. rekrutacji.