Czy wiesz, co zrobić, by zmniejszyć koszty wynikające z zatrudnienia pracowników? A może w Twoim zespole brakuje młodej i zdolnej osoby, lecz nie stać Cię na jej utrzymanie? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś, ponieważ ten artykuł jest skierowany do pracodawców, którzy chcą rozwijać firmę, nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów.
     Najprostszym i najbardziej skutecznym sposobem na pozyskanie wykształconego i zdolnego pracownika jest przyjęcie absolwenta na staż. Płatne staże organizowane są przez starostów lub powiatowe urzędy pracy, z którymi pracodawca zawiera stosowną umowę. Największą korzyścią, wynikającą z podpisania dokumentu jest przeniesienie obowiązku wypłacania wynagrodzenia dla stażysty na odpowiednie starostwo lub urząd, dzięki czemu nie ponosisz kosztów związanych z finansowaniem pensji absolwentowi. Nie płacisz również za składki na ubezpieczenie społeczne, ponieważ zajmuje się tym także jednostka kierująca absolwenta na staż. Z racji tego, że stażysta nie jest formalnie Twoim pracownikiem, nie musisz prowadzić dla niego szczegółowych akt osobowych.   Przyjęty przez Ciebie absolwent nie ma prawa do płatnego urlopu lub wynagrodzenia za zwolnienia lekarskie, przysługują mu jednak dwa dni wolnego za każde 30 dni kalendarzowych trwania stażu.
     Stażysta nie zyskuje miana pracownika, dlatego też nie może otrzymać świadectwa pracy. Jeśli jednak minie czas określony w umowie pomiędzy pracodawcą, a odpowiednią jednostką, jesteś zobowiązany wydać mu zaświadczenie o umiejętnościach nabytych podczas stażu oraz obowiązkach pełnionych przez absolwenta. Ponadto, jako pracodawca, powinieneś wyznaczyć stażyście opiekuna oraz zapewnić warunki pracy odpowiednie dla pracowników na danym stanowisku.
     Oferta ta jest korzystna także dla stażysty, który co miesiąc otrzymuje stypendium w wysokości 140% wartości zasiłku dla bezrobotnych. Dodatkowo może on zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe, dzięki któremu łatwiej będzie mu znaleźć pracę po zakończeniu stażu. Okres odbywania stażu może wynosić nawet 12 miesięcy, jest to, więc wystarczająco dużo czasu na zdobycie umiejętności i doświadczenia, dzięki którym absolwent będzie mógł z powodzeniem zaistnieć na rynku pracy.
     Oferta staży wydaje się być całkiem interesująca zarówno z punku widzenia pracodawcy, jak i pracownika. Warto jednak wspomnieć, że osoby, chcące dostać się na staż, muszą spełnić określone warunki. Propozycja ta jest skierowana do wszystkich bezrobotnych, którzy nie ukończyli jeszcze dwudziestego piątego roku życia lub nie skończyli dwudziestu siedmiu lat, lecz posiadają status absolwenta szkoły wyższej.
     W programie mogą wziąć pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej osobę na podstawie umowy o pracę. Jest to warunek konieczny, bez którego przyjęcie stażysty staje się niemożliwe.
     Finansowane przez starostów i urzędy prace staże są propozycją skierowaną do ambitnych absolwentów, którzy nie mogą znaleźć pracy z powodu braku doświadczenia zawodowego. Program staży stwarza absolwentom duże możliwości rozwoju, a pracodawcom pozwala zmniejszyć koszty wynikające z zatrudnienia pracowników. Realizacja tego projektu może także przyczynić się do obniżenia stopy bezrobocia w Polsce.