Studia to dla większości młodych ludzi czas nauki oraz dobrej zabawy. Są jednak i tacy studenci, którzy pragną poświęcić wolny czas i energię na budowanie swojej pozycji zawodowej – w tym celu aplikują oni na oferty praktyk lub podejmują pierwszą pracę. Jeśli jesteś jednym z nich, nie zapomnij o referencjach, które mogą pomóc Ci znaleźć wymarzoną posadę lub z powodzeniem kontynuować rozpoczętą już karierę zawodową. 
     Zdecydowana większość studentów starszych lat musi odbyć praktyki, ażeby uzyskać zaliczenie niezbędne do ukończenia uczelni. Zazwyczaj długość takich praktyk waha się od 2 do 4 tygodni, zdarza się jednak, że młodzi ludzie biorą udział w kilkumiesięcznych lub nawet rocznych programach stażowych. Zdobyta w ten sposób wiedza oraz praktyczne umiejętności są cenne, jednak zrobią jeszcze większe wrażenie na pracodawcy, jeśli zostaną potwierdzone referencjami. Trzeba tu wspomnieć o tym, że list referencyjny jest zdecydowanie lepiej widziany, niż napisane urzędowym językiem zaświadczenie o odbytym stażu. Warto więc poprosić osobę odpowiedzialną za kontakt z praktykantami o napisanie listu polecającego, w którym znajdą się informacje o obowiązkach, zakresie nabytych kompetencji i ewentualnych sukcesach studenta.
     Nie wszyscy wiedzą, że list referencyjny można otrzymać również za wolontariat. Praca społeczna może być równie cennym doświadczeniem, jak praca zarobkowa. Warto więc udokumentować swoją działalność pozapłacową, by zyskać kolejny atut podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
     O referencje można poprosić opiekuna praktykantów lub wolontariuszy, specjalistę ds. zarządzania zasobami ludzkimi oraz kierownika. Aby zyskać jak najlepsze rekomendacje warto także zdobyć referencje od innych osób zatrudnionych w firmie – szczególnie jeśli są to specjaliści w swojej dziedzinie. Należy je jednak traktować jedynie jako dopełnienie listu napisanego przez pracodawcę.