Tag: pracodawca (Strona 1 of 8)

Referencje – źródło wiedzy o pracowniku czy fikcyjny dokument?

Listy referencyjne stanowią rekomendację pracownika przez poprzednich pracodawców. Kandydaci chętnie prezentują je podczas rozmów kwalifikacyjnych, gdyż niemal zawsze przedstawiają ich karierę zawodową w pozytywnym świetle. Najczęściej referencje są dowodem uznania kwalifikacji pracownika przez poprzedniego pracodawcę. Zdarzają się jednak przypadki masowego ściągania listów referencyjnych z Internetu lub redagowania ich treści przez samych pracowników. W związku z […]

Weryfikowanie CV przez firmę zewnętrzną

O konieczności weryfikowania informacji zawartych w CV nie trzeba nikogo przekonywać. Według statystyk co drugi pracodawca zetknął się z fikcyjnym lub mocno podkoloryzowanym życiorysem. Weryfikowanie CV jest więc niezbędne, jeśli zależy nam na poznaniu prawdy o kandydatach i pozyskaniu najbardziej kompetentnego pracownika. Jest to jednak proces żmudny i czasochłonny, który sprowadza się do sprawdzania prawdziwości […]

Kłamstwa w CV

Gdy liczba ofert pracy jest znikoma, kandydaci wykazują się coraz większą desperacją przy poszukiwaniu wymarzonego zajęcia. Z punktu widzenia pracodawcy pozytywnym aspektem tego zjawiska jest silna motywacja kandydatów do pracy oraz elastyczność przy negocjowaniu wynagrodzeń. Wydawać by się mogło, że w tej sytuacji znalezienie idealnego pracownika nie powinno przysparzać żadnych problemów. Nic bardziej mylnego! Gdy […]

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Polscy pracownicy wciąż najchętniej godzą się na podpisywanie umowy o pracę. Świadomość oszczędzania na emeryturę, możliwość bezpłatnego korzystania z publicznej opieki zdrowotnej i perspektywa gwarantowanego urlopu sprawia, że stosunek pracy jawi się większości osób jako optymalna forma kontraktu. Wysokie Koszty Działalności Umowa o pracę generuje jednak bardzo wysokie koszty dla pracodawcy, a przy tym nie […]

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Umowa o wykonanie twórczego dzieła wraz z przeniesieniem praw autorskich, zawarta w dniu ………….. w (nazwa miejscowości) pomiędzy: (nazwa firmy) z siedzibą przy ulicy …. w (nazwa miejscowości), reprezentowaną przez (nazwisko właściciela firmy), zwaną w dalszej części umowy Nabywcą, a (nazwisko twórcy) zamieszkałego przy ulicy ………, w (nazwa miejscowości), legitymującego się dowodem osobistym: (nr i […]

W jaki sposób kontrolować pracownika w miejscu pracy?

W jaki sposób kontrolować pracowników, by nie naruszyć przysługujących im praw? Gdzie znajdują się granice pomiędzy monitorowaniem podwładnych, a ich śledzeniem w miejscu pracy? Na te pytania musi odpowiedzieć każdy pracodawca, który rozważa wykorzystanie systemu kontroli pracowników w swojej firmie. W poprzednim artykule omówiliśmy warunki, jakie musi spełnić kierownik przed zamontowaniem kamer na terenie przedsiębiorstwa. […]

Monitorowanie pracowników – na co należy uważać?

Monitorowanie pracowników w miejscu pracy

Monitorowanie pracowników jest coraz częściej stosowane przez pracodawców w celu zwiększenia wydajności pracy oraz ochrony dóbr firmy. Umożliwia ono kontrolowanie aktywności podwładnych w Internecie, nadzór nad rozwojem relacji z klientami poprzez sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej oraz ustalenie miejsca pobytu pracownika, który wykonuje swoje obowiązki w terenie. Śledzenie bilingów oraz obserwowanie liczby przebytych kilometrów umożliwia również […]

Błędy w ocenianiu pracowników – część druga

W poprzednim artykule omówiliśmy kilka najczęściej popełnianych błędów, które podważają wiarygodność oceny okresowej pracownika. Wspominaliśmy o braku obiektywizmu, który przejawia się w faworyzowaniu niektórych pracowników ze względu na pozytywne pierwsze wrażenie i częsty kontakt z oceniającym oraz zaniżanie oceny, spowodowane kierowaniem się uprzedzeniami i stereotypami. Pisaliśmy również o błędzie niewłaściwej interpretacji zachowań oraz cech osobowościowych […]

Błędy w ocenianiu pracowników

Ocena okresowa pracowników ma niezwykle istotne znaczenie w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dzięki niej menedżer może poznać mocne i słabe strony ocenianych pracowników oraz skutecznie wytyczyć obszary doskonalenia zawodowego swoich podwładnych. Ocena okresowa pozwala również przeanalizować wydajność i jakość pracy zespołu poprzez porównanie wyników otrzymanych w przeszłości z najnowszymi danymi. W rezultacie menedżer uzyskuje informacje […]

Assessment center – nowoczesny sposób rekrutowania pracowników.

Co to jest assessment center? Assessment center cieszy się rosnącą popularnością wśród pracodawców, którym zależy na jak najlepszym poznaniu zalet i wad przyszłego pracownika. Metoda ta daje o wiele większe możliwości od zwykłej rozmowy kwalifikacyjnej, gdyż umożliwia sprawdzenie predyspozycji osobowościowych kandydata, jego poziomu inteligencji oraz konkretnych umiejętności związanych z danym stanowiskiem. Pomimo dużej efektywności metody, […]

Strona 1 of 8