Tag: wzory umów

Umowa o dzieło – wzór.

Czym jest umowa o dzieło?      Umowa o dzieło jest dokumentem, który zobowiązuje zleceniobiorcę do wykonania określonego dzieła, które może mieć charakter materialny (np. naprawa urządzenia, zrobienie szafki, uszycie ubrania, itp.) lub niematerialny, pod którym to pojęciem rozumiemy między innymi działalność twórczą. Umowa o dzieło zakłada uzyskanie przez zleceniodawcę konkretnego rezultatu pracy zleceniobiorcy. W przeciwieństwie […]

Umowa o pracę na czas zastępstwa – wzór

     Umowa ta jest rodzajem umowy o pracę na czas określony i zgodnie z art. 25 § 1 kodeksu pracy może być zawierana w celu zapewnienia zastępstwa nieobecnego pracownika z przyczyn uzasadnionych np. z powodu urlopu macierzyńskiego, czy choroby. Zalety i Wady umowy na czas zastępstwa      Umowa o pracę na czas zastępstwa posiada wiele […]

Umowa o pracę – wzór.

     Umowa o pracę to najbardziej popularna forma zatrudnienia w Polsce. Niesie ona za sobą wiele korzyści dla pracownika, spośród których szczególnie istotne są: poczucie stabilności zatrudnienia, odprowadzanie składek emerytalnych i zdrowotnych, prawo do urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenie za okres, w którym pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Również pracodawcy cenią sobie tę formę zatrudnienia, ponieważ […]

Umowa zlecenie – wzór.

     Umowa zlecenie jest jedną z umów cywilnoprawnych, która zobowiązuje zleceniobiorcę do dokonania określonych czynności na rzecz zleceniodawcy. Zlecenie może być płatne lub nieodpłatne – zależy to od ustaleń zawartych w dokumencie, jeżeli jednak w umowie nie ma jednoznacznie rozumianego zapisu, który dotyczyłby kwestii wynagrodzenia, to zleceniobiorcy należy się zapłata.      Praktyczna różnica pomiędzy umową […]

Umowa o zakazie konkurencji – wzór.

Jeśli obawiasz się o lojalność Twoich pracowników i nie chcesz, aby tajemnica firmowa trafiła do Twojej konkurencji, zastanów się nad tym, czy nie warto zaproponować Twoim podwładnym podpisanie umowy o zakazie konkurencji. Poniżej znajdziesz wzór dokumentu, który dotyczy zakazu konkurencji podczas trwania stosunku pracy. Jeżeli zależy Ci na tym, by zakaz konkurencji obowiązywał także po […]