Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Jesteśmy nową firmą i szukamy pracowników

Administrator biura

  • Data publikacji:
  • 11-10-2022
  • Miejsce Pracy:
  • Katowice , Czeladz
  • Stanowisko:
  • Pracownik Biurowy

Obowiązki:

- Zapewnienie właściwej obsługi płacowej
- Naliczanie wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy
- Sporządzanie zestawień, raportów i analiz z zakresu administracji płacowej
- bieżące i prawidłowe przygotowywanie dokumentów księgowych,
- uzgodnienie i weryfikacja sald kont,
- uzgadnianie rozliczeń z dostawcami, odbiorcami i pracownikami,
- przygotowanie dokumentów niezbędnych w procesie zatrudnienia,
- prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akta osobowe, ewidencja czasu pracy itp.),
- przygotowywanie umów o pracę, zleceń, o dzieło itp.,
- wystawianie świadectw pracy
- rozliczanie czasu pracy
- wydawanie zaświadczeń pracowniczych
- przygotowanie danych do listy płac
- administrowanie i rozliczanie urlopów i zwolnień lekarskich,


Wymagania:
- Doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń
- Minimum 5 lat doświadczenia w pracy
- znajomość podatku VAT, CIT i ustawy o rachunkowości,
- Znajomość języka angielskiego
- Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
- Praktyczna znajomość programów MS Office
- Bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i samodzielność
- Umiejętność pracy w zespole
- Łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów interpersonalnych