Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
Oferta pracy w Dziale Polimerów Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Chemik/specjalista

 • Data publikacji:
 • 23.11.2021
 • Miejsce Pracy:
 • Łódź
 • Branża:
 • Pozostałe
 • Stanowisko:
 • Chemik

Dział Polimerów CBMiM Polskiej Akademii Nauk w Łodzi poszukuje kandydatów do pracy badawczej dotyczącej syntezy hybrydowych polimerów organiczno-nieorganicznych oraz badania ich właściwości i zastosowań.

 

Wymagania:

 • dyplom doktora lub magistra nauk chemicznych lub nauk pokrewnych w ciągu ostatnich trzech lat
 • udokumentowane zdolności do prowadzenia badań i pracy zespołowej w dziedzinach związanych z chemią materiałów
 • doświadczenie badawcze w syntezie organicznej lub nanotechnologii, w tym w technikach eksperymentalnych i spektroskopowych stosowanych w chemii organicznej
 • znajomość języka angielskiego
 •  

  Warunki zatrudnienia: Osoba zakwalifikowana w ramach konkursu zostanie zatrudniona w Dziale Polimerów CBMiM PAN w Łodzi na stanowisku specjalisty (doktor) lub chemika (magister). W przypadku otrzymania finansowania Narodowego Centrum Nauki – udział w realizacji projektu dotyczącego wymienionych materiałów.

   

  Typ pracy: Umowa o pracę, pełny etat

  Liczba ofert pracy: 1

   

  Kluczowe obowiązki:

  1.         synteza organiczna i charakterystyka materiałów małocząsteczkowych

  2.         przygotowanie i charakterystyka polimerów

  3.         pisanie raportów i publikacji

   

  Dodatkowe informacje: możliwość dalszego kształcenia w Szkole Doktorskiej BioMedChem współtworzonej przez CBMiM PAN.

  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z dr hab. Anną Kowalewską (e-mail: anko@cbmm.lodz.pl; tel. 42 68-03-350).

   

  Wymagane dokumenty:

 • szczegółowy życiorys kandydata (zawierający krótki opis dorobku zawodowego oraz zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych i dotychczasowych osiągnięciach)
 • list motywacyjny i uzasadnienie kandydatury na stanowisko (wraz z danymi kontaktowymi)
 • kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora / tytułu magistra
 • streszczenie pracy doktorskiej / magisterskiej kandydata (max. 400 słów) w języku polskim lub angielskim
 • dane kontaktowe promotora pracy doktorskiej / magisterskiej.
 •  

  Wnioski kandydatów w formie PDF prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres anko@cbmm.lodz.pl z kopią do bjezyn@cbmm.lodz.pl

   

  Termin rozstrzygnięcia konkursu: Kandydatury będą rozpatrywane w naborze ciągłym wg kolejności składania ofert. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (przeprowadzoną osobiście lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych). Po wyborze odpowiedniego kandydata, konkurs uważa się za rozstrzygnięty.

   

  Prosimy o dołączenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).”

   

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, NIP: 7240004662 ("Instytut"). Instytut będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu prowadzenia działalności naukowo-badawczej, świadczenia usług i kontaktu z Instytutem, na podstawie umowy (w związku z realizacją umowy lub w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR), prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR) - w zależności od okoliczności. Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawienia); usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przenoszenia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

   

  Odpowiedz na Ogłoszenie:

  Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

  • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
  • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
  • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
  • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń