Talent Select

Główny/a księgowy/a

 • Data publikacji:
 • 24-11-2022
 • Miejsce Pracy:
 • Katowice
 • Wynagrodzenie:
 • 10000-11000 zł brutto na UoP
 • Stanowisko:
 • Księgowa / Księgowy

Wymagania:

 • Wykształcenie uprawniajace do zajmowania stanowiska Głównego księgowego
 • Min. 2 lata doświadczenia na stanowisku Głównego Księgowego w firmie produkcyjnej

Zakres obowiązków:

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów.
 • Przygotowywanie niestandardowych raportów na potrzeby Zarządu i banków.
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych.
 • Kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP)
 • Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych.
 • Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości.
 • Raportowanie do Dyrekcji o sytuacji finansowej firmy.
 • Doradzanie Zarządowi w sprawach finansowych np. planowanie inwestycji.
 • Kontakt z bankami i doradcami i doradcami finansowymi.
 • W razie potrzeby wprowadzanie zmian w planie kont według standardów sprawozdawczych, wymogów controlingu oraz prawa podatkowego.
 • Dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych:
 • sprawdzenie faktur pod względem poprawności wystawienia, formalnie i rachunkowo;
  • księgowanie faktur sprzedaży;
  • księgowanie faktur zakupów:
  • księgowanie wyciągów bankowych;
  • księgowanie raportów kasowych;
  • księgowanie list płac;
  • księgowanie dokumentów magazynowych;
  • przeksięgowanie kosztów NSKUP na KUP.
 • Wystawianie faktur.
 • Dokonywanie przelewów bankowych (złotówkowych i walutowych).
 • Sprzedaż waluty.
 • Sporządzanie tabeli amortyzacyjnej i dokumentów związanych z przyjęciem i eksploatacją środków trwałych.
 • Przygotowywanie rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
 • Przygotowywanie deklaracji VAT7:
  • sporządzanie i sprawdzanie rejestru sprzedaży;
  • sporządzanie i sprawdzanie rejestru zakupów;
  • kontrola VAT-u przeniesionego na inny okres rozliczeniowy;
  • sporządzenie i zaksięgowanie deklaracji VAT7.
 • Przygotowanie deklaracji VAT-UE
  • sporządzenie zestawienia dostawy i eksportu oraz nabycia i importu;
  • sporządzanie deklaracji VAT-UE.
 • Przygotowanie sprawozdań do GUS
 • Kontrola rozrachunków i egzekwowanie należności:
  • kompensaty;
  • ponaglenia do zapłaty ;
  • wezwania KRD;
  • ostateczne wezwania do zapłaty.
 • Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP)
 • Przestrzeganie zasad Systemu 5S oraz aktywny udział we wdrażaniu systemu.
 • Przestrzeganie zasad Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001.

Warunki pracy

 • Zatrudnienie na umowę o pracę lub kontrakt B2B
 • Widełki 8-11k PLN brutto przy UoP
 • Premia roczna od zysku

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

 • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
 • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
 • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
 • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń