Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

IPN Delegatura w Bydgoszczy

Informatyk

Data publikacji:
24.4.2019
Miejsce Pracy:
Bydgoszcz
Branża:
Informatyka / IT
Stanowisko:
Informatyk

Stanowisko: informatyk/starszy informatyk

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy:  pełny etat

Miejsce pracy: Bydgoszcz: 1. ul. Grudziądzka 9-15, 2. ul. Słowackiego 1

Preferowany termin zatrudnienia:    maj 2019 r.

Zakres zadań:

 • administrowanie serwerami i systemami operacyjnymi (Windows, Linux, Vmware)
 • wsparcie techniczne użytkowników pracujących w środowisku Windows i MS OFFICE
 • dbanie o bezpieczeństwo powierzonych systemów
 • monitorowanie bieżącej konfiguracji systemów komputerowych i zasobów sieciowych, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz infrastruktury teleinformatycznej
 • diagnozowanie i usuwanie wszelkiego rodzaju awarii technicznych w zakresie sprzętu oraz sieci LAN
 • planowanie i realizacja zakupów sprzętu komputerowego
 • przygotowywanie wniosków oraz pism z dziedziny IT

 Wymagania

 • wykształcenie wyższe z zakresu informatyki lub pokrewne
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • znajomość środowiska Vmware vSphare 6.0
 • bardzo dobra znajomość serwerowych systemów operacyjnych z rodziny Windows w środowisku Active Directory
 • znajomość systemów Linux
 • bardzo dobra znajomość systemów Windows 7/8/10 oraz pakietu MS Office
 • znajomość budowy komputerów, umiejętność diagnozowania problemów i wykonywania prostych napraw
 • znajomość zasad funkcjonowania sieci komputerowej LAN
 • znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej)
 • umiejętności komunikacyjne
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Zasady naboru:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres:  marzena.krol@ipn.gov.pl wraz z podaniem tytułu wiadomości: praca – informatyk

 Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 6 maja 2019 r.

Zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane zgłoszenia. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
(całość na stronie ipn.gov.pl)