Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Petro-Consulting Michał Sikorski
W związku z budową naziemnej części gazociągu wysokiego ciśnienia Baltic Pipe, poszukujemy

Kierownik Kontraktu

Data publikacji:
12.8.2020
Miejsce Pracy:
Ostrów Wielkopolski
Branża:
Inżynieria / Technika / Serwis
Stanowisko:
Project Manager

W związku z budową naziemnej części gazociągu wysokiego ciśnienia Baltic Pipe, firma Petro-Consulting poszukuje dla swojego klienta doświadczonych osób do zespołu Nadzoru Inwestorskiego.

Na powyższe stanowisko poszukiwana jest osoba, która spełnia poniższe wymagania:

Kwalifikacje:

- Aktualne (ważne) uprawnienie /certyfikat do zarządzania projektami w oparciu o standard PMBOK lub PRINCE2 lub IPMA lub równoważny.

Doświadczenie:

- zdobyte w ciągu ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu doświadczenie zawodowe polegające na zarządzaniu zespołem nadzorującym poprzez należyty i osobisty udział przez okres co najmniej 6 miesięcy, na stanowisku Kierownika Kontraktu lub Zastępcy Kierownika Kontraktu lub Kierownika Projektu lub Zastępcy Kierownika Projektu, przy realizacji co najmniej jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 10.000.000,00 złotych netto, polegającego na:

- budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie obiektów infrastruktury energetycznej (tj. obiektów związanych z przesyłem lub dystrybucją gazu ziemnego, ropy naftowej oraz energii elektrycznej)

lub

- pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego przy budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie obiektów infrastruktury energetycznej (tj. obiektów związanych z przesyłem lub dystrybucją gazu ziemnego, ropy naftowej oraz energii elektrycznej).

 

Praca na pełen etat (8-16)
Wynagrodzenie: do uzgodnienia
Umowa o pracę na czas określony, umowa zlecenie, umowa B2B

Prosimy o przesyłanie CV wraz ze skanami certyfikatów na email praca.petroconsulting@gmail.com !