Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Nowo otwarta firma poszukuje pracowników

księgowy

- Wprowadzanie faktur z zamówieniem i bez zamówienia do systemu księgowego SAP.
- Dbanie o terminowe księgowanie dokumentów
- Bieżąca kontrola i uzgadnianie sald kont księgowych
- Prowadzenie korespondencji wewnętrznej i korespondencji z dostawcami w języku polskim i angielskim
-Przygotowywanie raportów kontrolnych i ich analiza. Realizacja zadań związanych z zamknięciem miesiąca
- Zapewnienie właściwej obsługi płacowej
- Naliczanie wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy
- Sporządzanie zestawień, raportów i analiz z zakresu administracji płacowej
- bieżące i prawidłowe przygotowywanie dokumentów księgowych,
- uzgodnienie i weryfikacja sald kont,
- uzgadnianie rozliczeń z dostawcami, odbiorcami i pracownikami,
- przygotowanie dokumentów niezbędnych w procesie zatrudnienia,
- prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akta osobowe, ewidencja czasu pracy itp.),
- przygotowywanie umów o pracę, zleceń, o dzieło itp.,
- wystawianie świadectw pracy
- rozliczanie czasu pracy
- wydawanie zaświadczeń pracowniczych
- przygotowanie danych do listy płac
- administrowanie i rozliczanie urlopów i zwolnień lekarskich,


Wymagania:
- Doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń
- Minimum 5 lat doświadczenia w pracy
- znajomość podatku VAT, CIT i ustawy o rachunkowości,
- Znajomość języka angielskiego
- Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
- Praktyczna znajomość programów MS Office
- Bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i samodzielność
- Umiejętność pracy w zespole
- Łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów interpersonalnych