2x3
Poszukujemy osób na stanowisko:

Mistrz Działu Utrzymania Ruchu

 • Data publikacji:
 • 19.2.2021
 • Miejsce Pracy:
 • Krzęcin
 • Branża:
 • Produkcja / Przemysł
 • Stanowisko:
 • Specjalista ds. Utrzymania Ruchu

Zakres obowiązków:
-Propagowanie najlepszych praktyk w zakresie BHP oraz monitorowanie współpracowników pod kątem przestrzegania przez nich zasad,
-Podejmowanie praktycznych działań i wykazywanie się fachową wiedzą merytoryczną w kontekście całego parku maszyn w zakładzie.
-Pełnienie funkcji mentora dla pracowników technicznych na zmianie,
-Wspieranie kierownika DUR i nadzorowanie prac na zmianie pod jego nieobecność,
-Nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji zawodowych na różnych szczeblach w ramach całej organizacji,

Preferowane kwalifikacje:
-Duże umiejętności w zakresie urządzeń elektrycznych i mechanicznych i co najmniej 5-letnie doświadczenie
-Solidne podstawy wiedzy w zakresie systemów kontroli opartych na sterownikach PLC,
-Doświadczenie w pracy z systemami CMMS przy planowaniu proaktywnych prac konserwacyjnych i rejestrowaniu zadań reaktywnych,
-Doświadczenie w pełnieniu funkcji mentora i wspieraniu rozwoju młodszych techników,
-Potwierdzona w praktyce umiejętność rozwiązywania problemów pod dużą presją,
-Gotowość do pracy zmianowej w środowisku całodobowym,
-Potwierdzona w praktyce umiejętność nadzorowania innych osób w zespole i wpływania na ich postępowanie,
-Potwierdzona w praktyce umiejętność jednoczesnej realizacji kilku różnych projektów i prac oraz nadawania im priorytetów,
-Doświadczenie w zarządzaniu wykonawcami zewnętrznymi,
-Doświadczenie w pracy w środowisku wieloobiektowym.

Oferujemy:
-Ciekawą i odpowiedzialną pracę,
-Wsparcie merytoryczne oraz szkoleniowe,
-Możliwość rozwoju zawodowego,
-Umowę o pracę na pełny etat
-Odzież ochronną
-Możliwość ubezpieczenia grupowego na życie
-Atrakcyjne wynagrodzenie
-Pracę w renomowanej firmie
-Premie oraz dodatki świąteczne
-Dojazd do pracy autobusem pracowniczym (z wybranych miejscowości)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma 2×3 S.A. ul. Słoneczna 3, 73-231 Krzęcin,
1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- @
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy
4. Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.
5. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.
6. Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy.
8. Mają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
• do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• do usunięcia danych osobowych;
• do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;
9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

 • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
 • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
 • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
 • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń