Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH poszukuje pracownika na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA / SPECJALISTA W BIURZE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 • Data publikacji:
 • 16.9.2021
 • Miejsce Pracy:
 • Katowice
 • Branża:
 • Administracja biurowa
 • Stanowisko:
 • Pracownik Biurowy

Zakres obowiązków:

 • obsługa wyjazdów zagranicznych: studentów, doktorantów, pracowników Uniwersytetu oraz innych osób wyjeżdżających w ramach działalności Uczelni,
 • obsługa przyjazdów gości zagranicznych Uniwersytetu,
 • wykonywanie dla potrzeb realizacji Biura tłumaczeń z i na język angielski.

 

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • biegła znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie C1),
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie (w przypadku obcokrajowców),
 • biegła obsługa pakietu MS Office,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

 

Wymagania dodatkowe:

Praktyczna znajomość (i umiejętność interpretacji) przepisów z zakresu następujących ustaw:

−  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

−  o finansach publicznych,

−  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 oraz

−  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej
z tytułu podróży służbowej.  

 

Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Praca będzie wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi: w przypadku młodszego specjalisty: 3 400 zł, w przypadku specjalisty: 3 900 zł.

Planowane zatrudnienie: październik 2021 r. 

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • skany odpisów/kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie wymagane w procesie rekrutacji na dane stanowisko pracy.

 

Pliki/skany dokumentównależyprzesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja_kadry@ue.katowice.pl  (w tytule wiadomości należy wpisać: „Ogłoszenie nr 23/EWM/2021”).

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu: 29 września 2021 r.

 

Po wstępnej weryfikacji złożonych ofert, w dniach od 04 do 08 października 2021 r., zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

 

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia: 15 października 2021 r. 

 

 

https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/oferty-pracy/niebedacy-nauczycielami-akademickimi/aktualne.html

 

 

W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie niż wynikający z art 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych osobowych, poza tymi które są wymagane), kandydat powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

W przypadku, gdy kandydat jest zainteresowany wzięciem udziału w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez okres najbliższego roku przez Uniwersytet, powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji przyszłych procesów rekrutacji, także danych osobowych poza tymi, które są wymagane.

1.Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą  przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach, zwany dalej: „administratorem”.
2. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO[1] administratora można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.
-------------------------
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.].

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

 • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
 • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
 • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
 • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń