Młodszy specjalista w dziale rekrutacji (mobilny)

AMLUX Sp. z o.o. jest firmą oferującą kompleksowe sprzątanie obiektów na terenie całej Polski.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukuje pracownika na stanowisko: Młodszy specjalista w dziale rekrutacji (mobilny) - Warszawa ul. Grójecka.

Jeżeli lubisz kontakt z ludźmi, cenisz sobie pracę stacjonarną połączoną z aktywnym działaniem z terenie to stanowisko jest dla Ciebie.

 

Twój zakres obowiązków:

• Aktywne pozyskiwanie kandydatów (również osób z orzeczeniem o niepełnosprawności) na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego

• Realizacja procesów rekrutacyjnych w terenie oraz stacjonarnie w biurze

• Samodzielne prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych

• Kreatywne podejście do odkrywania nowych źródeł pozyskiwania pracowników

• Współpraca z lokalnymi urzędami, biurami karier, akcje ulotkowe itp.

• Wsparcie kadry menedżerskiej w obszarze rekrutacji

• Bieżące raportowanie realizowanych działań do Kierownika Działu


Nasze wymagania:

• Minimum roczne doświadczenie w rekrutacji kandydatów na stanowiska niższego i średniego szczebla

• Wysokie zdolności organizacyjne oraz szeroko pojęta wielozadaniowość

• Umiejętność pracy pod presją czasu

• Czynne prawo jazdy kat. B – wymagany własny samochód – liczne rekrutacje w terenie


Mile widziane:

• Mile widziane doświadczenie w rekrutacji osób niepełnosprawnych / wiedza nt. orzeczeń o niepełnosprawności


To oferujemy:

• Atrakcyjne warunki zatrudnienia

• Niezbędne narzędzia do pracy (laptop, telefon)

• Współpracę w dłuższej perspektywie czasowej

• Pracę w godz. 9:00-17:00

Możliwość podjęcia pracy od zaraz (najpóźniej od października)


Jeżeli lubisz kontakt z ludźmi, cenisz sobie pracę stacjonarną połączoną z aktywnym działaniem z terenie to stanowisko jest dla Ciebie.

Prosimy o dołączenie w CV poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez AMLUX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 77 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Młodszego specjalisty w dziale rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez AMLUX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 77 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce AMLUX Sp. z o. o., a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści : Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że: 1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest AMLUX Sp. z o. o. , ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa, 2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: AMLUX Sp. z o. o. ,, ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa, 3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników AMLUX Sp. z o. o. , na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii; 5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez AMLUX Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. 8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

  • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
  • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
  • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
  • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń