Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
nauczyciel / wykładowca

nagrania wykładów audio -video

  • Data publikacji:
  • 09-06-2022
  • Miejsce Pracy:
  • Wrocław
  • Stanowisko:
  • Nauczyciel

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Zwiększenie Dostępności Do Kształcenia WWSIS" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr projektu POWR. 03.05.00-00-A029/20

W ramach projektu zaplanowano nagrania wykładów w specjalistycznej sali multimedialnej (bez udziału studentów), które zostaną umieszczone na naszej platformie e-learningowej, do której dostęp będą mieli jedynie studenci/wykładowcy WWSIS. Nagrania wykładów podzielone są na cztery kierunki studiów: Informatyka I stopnia, Informatyka II stopnia, Automatyka I robotyka, Bioinformatyka.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia
Czas pracy: termin nagrań do uzgodnienia od miesiąca lipca 2022r.
Miejsce pracy: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Sprzęt do nagrań: w zakresie pracodawcy
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt : kkusiak@horyzont.eu

Serdecznie zapraszam do składania ofert w ramach zapytań ofertowych jakie pojawiły się w bazie konkurencyjności. Termin na złożenie ofert mija 14.06.2022r.

Każdy link jest zaproszeniem do innego kierunku. W bazie są wszystkie informacje nt warunków i realizacji ww. usługi:

1. kierunek informatyka I stopnia:

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Zapytanie ofertowe w ramach procedury ZASADY KONKURENCYJNOŚCI dotyczące nagrania audio-video wykładów z przedmiotów z kierunku Informatyka I stopnia (studia inżynierskie) w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych POWR.03.05.00-00-A029/20 (funduszeeuropejskie.gov.pl)

2. kierunek informatyka II stopnia:

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Kopia Zapytanie ofertowe w ramach procedury ZASADY KONKURENCYJNOŚCI dotyczące nagrania audio-video wykładów z przedmiotów z kierunku Informatyka II stopnia (studia magisterskie) w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych POWR.03.05.00-00-A029/20 (funduszeeuropejskie.gov.pl)

3. kierunek automatyka i robotyka:

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Zapytanie ofertowe w ramach procedury ZASADY KONKURENCYJNOŚCI dotyczące nagrania audio-video wykładów z przedmiotów z kierunku Automatyka i robotyka I stopnia (studia inżynierskie) w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych POWR.03.05.00-00-A029/20 (funduszeeuropejskie.gov.pl)

4. kierunek Bioinformatyka:

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Zapytanie ofertowe w ramach procedury ZASADY KONKURENCYJNOŚCI dotyczące nagrania audio-video wykładów z przedmiotów z kierunku Bioinformatyka I stopnia (studia inżynierskie) w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych POWR.03.05.00-00-A029/20 (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

  • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
  • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
  • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
  • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń