Akademia Pedagogiki Specjalnej
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko:

Pomocniczy Pracownik Obsługi - serwis sprzątający.

 • Data publikacji:
 • 14.1.2022
 • Miejsce Pracy:
 • Polska, Warszawa Ochota, Szczęśliwicka 40
 • Wynagrodzenie:
 • 3010,00 brutto
 • Branża:
 • Praca Fizyczna
 • Stanowisko:
 • Sprzątaczka / Sprzątanie

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJim. Marii Grzegorzewskej w Warszawie

poszukuje pracownika na stanowisko Pomocniczy Pracownik Obsługi

 

Miejsce świadczenia pracy: ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

 

Niezbędne wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie zawodowe lub podstawowe,
 • staż pracy nie mniej niż 3 lata,
 • umiejętność samodzielnej pracy,
 • wysoka kultura osobista,

 

Zakres wykonywanych zadań obejmuje:

 • utrzymanie w czystości i porządku przydzielonych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich sprzętów,
 • sprzątanie klatek schodowych oraz korytarzy,
 • sprzątanie pomieszczeń sanitarnych,
 • okresowe mycie okien,
 • uzupełnianie środków czystości,

 

Oferujemy:

  wynagrodzenie zasadnicze 3010,00 brutto,

  dodatek stażowy 1% za każdy przepracowanych rok, max. 20 %

praca w wymiarze pełnego etatu,

możliwość podnoszenia kwalifikacji,

pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV + list motywacyjny (w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną możliwe jest załączenie skanu bądź zdjęcia podpisanych dokumentów)
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
  • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
  • pisemne Oświadczenie:

1) o posiadanym obywatelstwie, 2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 3) oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów do Działu Kadr pok. 1117,  pod adresem: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40 lub na adres e-mail ksajnog@aps.edu.pl do dnia 14 stycznia 2022r.

APS zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

 • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
 • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
 • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
 • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń