Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

InterKadra Sp Z O.O.
InterKadra to Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego z 12-letnim doświadczeniem na rynku. Oferujemy pracę dostosowaną do Twoich kwalifikacji i potrzeb. Jesteśmy firmą godną zaufania! Nr 3372 w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Aktualnie poszukujemy pracowników budowlanych do pracy na terenie Francji!

Pracownik/ca działu kompletacji zamówień

Data publikacji:
21.6.2019
Miejsce Pracy:
Sosnowiec
Branża:
Logistyka / Magazyn
Stanowisko:
Magazynier / Pracownik Magazynowy

Stanowisko: Magazynier

Miejsce pracy: Sosnowiec ul. Logistyczna

Nr ref.: MAG/0519/KAT

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę tymczasową na czas określony,
 • atrakcyjne, wieloskładnikowe wynagrodzenie (podstawa wraz z premią frekwencyjną, premią uznaniową oraz kwartalną),
 • profesjonalne szkolenie adaptacyjne, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę,
 • możliwość awansu w strukturach Firmy,
 • bonusy świąteczne (paczki dla pracowników i ich dzieci, karty upominkowe),
 • kartę sportową OkSystem,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • stałą opiekę koordynatora.

 

Zakres obowiązków:

 • pakowanie części zamiennych,
 • kompletowanie zamówień przy użyciu skanera manualnego,
 • przyjmowanie towaru na magazyn,
 • relokacja towaru w wyznaczonych sekcjach,
 • sporządzanie oznaczeń i dokumentacji magazynowej,
 • dbałość o porządek na stanowisku pracy.

 

Nasze oczekiwania:

 • punktualność,
 • dyspozycyjność do pracy w systemie III zmianowym,
 • ale przede wszystkim zaangażowanie, chęci i motywacja do pracy, reszty Cię nauczymy!

 

Zainteresowany? Nie zwlekaj! Aplikuj już dziś!

 

Osoby zainteresowane prosimy o dodanie do swojej aplikacji klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu powyżej oraz dołączonym życiorysie zawodowym (CV) dla Interkadra Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Interkadra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS 0000272214 Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celu realizacji procesu rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji powyżej będą przetwarzane przez okres realizacji procesu rekrutacji, natomiast dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące lub do momentu wycofania zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych o których mowa w pkt III.1 jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora: 1) Dostępu do treści swoich danych osobowych czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 2) Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, 3) Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie cofnięta zgodę na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 4) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte, dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 5) Przenoszenia danych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny, 6) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy dane przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, 7) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody, – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe