Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Solid Security Sp. z o.o.

Pracownik Ochrony Fizycznej

Data publikacji:
4.2.2019
Miejsce Pracy:
Wrocław
Branża:
Ochrona Osób i Mienia
Stanowisko:
Ochroniarz / Pracownik Ochrony

Solid Security Sp. z o.o. - jedna z największych firm z branży ochrony w Polsce poszukuje kandydatów na stanowisko:
Pracownik Ochrony na obiekcie handlowym
Miejsce pracy: Wrocław
Praca w trybie zmianowym

Opis stanowiska:
- ochrona osób i mienia
- patrolowanie obiektu
- nadzór nad linią kas
- obsługa monitoringu
- reakcja w przypadku próby kradzieży

Wymagania:
- niekaralność
- dyspozycyjność
- sumienność i zaangażowanie
- komunikatywność

Oferujemy:
- umowę z pełną składką ZUS
- atrakcyjne wynagrodzenie
- stabilne warunki zatrudnienia

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 603 241 280 lub o przesłanie CV na adres e-mail dz.wroclaw@solidsecurity.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko np.pracownik ochrony .

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Solid Security Sp. z o. o.
a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :
 
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Solid Security Sp. z o. o., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
Solid Security Sp. z o. o.,, ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,
3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Solid Security Sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.
6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez  Solid Security Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.