Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Rządowe Centrum Legislacji
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI poszukuje LEGISLATORA /GŁÓWNEGO LEGISLATORA w Departamencie Prawa Gospodarczego

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku LEGISLATORA /GŁÓWNEGO LEGISLATORA w Departamencie Prawa Gospodarczego

 • Data publikacji:
 • 30-05-2022
 • Miejsce Pracy:
 • Warszawa
 • Stanowisko:
 • Prawnik

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI  w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku LEGISLATORA /GŁÓWNEGO LEGISLATORA w Departamencie Prawa Gospodarczego

 

Główne obowiązki:

 • ocenianie rządowych projektów aktów prawnym pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, w tym pod kątem ich zgodności z Konstytucją RP i spójności z systemem prawa, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego;
 • opracowywanie stanowisk prawno-legislacyjnych do rządowych projektów aktów prawnych na każdym etapie rządowego procesu legislacyjnego;
 • opracowywanie rządowych projektów aktów normatywnych;
 • udział w pracach komisji prawniczych, w tym przewodniczenie komisjom;
 • kontrola ostatecznych tekstów rządowych projektów aktów prawnych przed ich podpisaniem przez Prezesa Rady Ministrów lub ogłoszeniem w odpowiednim organie promulgacyjnym;
 • opiniowanie projektów stanowisk Rządu do pozarządowych projektów ustaw;
 • współpraca z przedstawicielami komórek organizacyjnych właściwych w sprawach legislacji w ministerstwach i urzędach centralnych oraz komórek organizacyjnych właściwych w zakresie obsługi organizacyjno-merytorycznej Rady Ministrów i komitetów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wymiar zatrudnienia: pełny

Wykształcenie: wyższe prawnicze

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@rcl.gov.pl; termin składania ofert: do dnia 5 czerwca 2022 r. 

Szczegóły oferty rekrutacyjnej zawarte są na stronie BIP RCL w zakładce PRACA