SILVERHAND

Specjalista ds. rozliczeń & controllingu / branża nieruchomości – pracuj na Kajmanach!

 • Data publikacji:
 • 06-02-2023
 • Miejsce Pracy:
 • Kajmany
 • Stanowisko:
 • Account Manager

 

Miejsce pracy: Kajmany, Wielki Kajman

Agencja Zatrudnienia Silverhand jest podmiotem należącym do międzynarodowego holdingu, wyspecjalizowanego w świadczeniu najwyższej jakości usług rekrutacyjnych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, globalnym zasobom wiedzy oraz innowacyjnym metodom selekcji tysiące osób zmieniło pracę na lepszą. Oferujemy bezpieczne oraz stabilne zatrudnienie.

  Nr ref. 11737 - Inne Specjalista ds. rozliczeń & controllingu / branża nieruchomości – pracuj na Kajmanach!

Oferta Pracodawcy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie 55 000 – 65 000,00 KYD / rocznie – w zależności od posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia
 • dodatkowo pakiet benefitów pozapłacowych
 • płatne przez Pracodawcę ustawowe świadczenia – medyczne i rentowe 
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • opieka koordynatora polskojęzycznego na miejscu: wsparcie w zakresie dopełnienia formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia o pracę, pomoc w znalezieniu noclegu a także informacji na temat życia i pracy na Kajmanach 
 • zatrudnienie w firmie rodzinnej o płaskiej strukturze
 • szybki proces decyzyjny
 • przestrzeń do podejmowania własnych inicjatyw, wdrażania usprawnień oraz optymalizacji procesów
 • oferta wspólpracy długoterminowej 

Twój zakres zadań:

 • raportowanie bezpośrednio do Dyrektora Finansowego (CFO)
 • wsparcie Dyrektora Finansowego w zakresie przygotowywania raportów zarządczych dla kierownictwa firmy
 • przygotowywanie miesięcznego, kwartalnego zestawienia zysku i strat a także bilansów przy użyciu oprogramowania Rent Manager oraz QuickBooks
 • przygotowywanie, następnie przesyłanie budżetów oraz prognoz do Rent Manager
 • zarządzanie zewnętrznym zespołem ds. Zobowiązań (Accounts Payable), w szczególności controlling przepływów, płatności, terminowości płatności oraz poprawności księgowania
 • identyfikowanie oraz tworzenie usprawnień w zakresie procesów finansowych
 • wykonywanie płatności oraz controlling przebiegu płatności
 • controlling wpływu środków związanych z Zarządzaniem Nieruchomości
 • inne zadania wyznaczone przez CFO oraz Zarząd firmy

Wymagania – Profil Kandydata / Kandydatki:

 • wykształcenie wyższe (finanse, rachunkowość, ekonomia)
 • certyfikat CA, CPA, ACCA, CIMA lub podobne lub doświadczenie obejmujące wymagane kwalifikacje
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
 • gotowość do relokacji na Kajmany 
 • min. 3 lata doświadczenia w księgowości / controllingu w branży budowlanej – wymóg konieczny i kluczowy dla tej roli
 • prawo jazdy kat. B – warunek konieczny
 • zaświadczenie o niekaralności – warunek konieczny
 • bardzo dobra znajomość MS Excel – warunek konieczny
 • referencje od poprzednich Pracodawców – warunek konieczny
 • znajomość branży nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami – będzie bardzo dużym atutem
 • umiejętność obsługi programu takiego jak QuickBooks czy Rent Manager – będzie dużym atutem
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodyscyplina, wielozadaniowość
 • zorientowanie na tworzenie oraz rozwój usprawnień w procesach finansowych

Aplikuj już dziś ! I Pracuj na Kajmanach !

 •   Kajmany, Wielki Kajman miejsce pracy
 •   55 000 - 65 000,00 KYD brutto / rok stawka
 •   zorganizowane zakwaterowanie
Aplikuj teraz .. i ciesz się satysfakcjonującą pracą.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (dalej: „Rozporządzenie”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję lub stanowisko wymagające podobnych kwalifikacji. Moja zgoda obejmuje cały etap rekrutacji ogłoszonej i prowadzonej przez dra Dominika Matczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SILVERHAND Dominik Matczak (ul. Garbary 35/9, 61-868 Poznań, agencja zatrudnienia wpisana do rejestru KRAZ pod nr 7822), który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych (dalej: „Silverhand” lub „Administrator”). Jestem świadomy/świadoma tego, że proces rekrutacyjny, w którym biorę udział prowadzony jest na rzecz potencjalnego pracodawcy mającego siedzibę w Polsce lub na terytorium UE/EOG, który zlecił Silverhand wykonanie usługi. Korzystając z okazji, wyrażam również zgodę na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 7 lat od dnia złożenia przeze mnie dokumentów aplikacyjnych za wyjątkiem sytuacji, w której umowa rekrutacyjna będzie dalej wykonywana lub Administrator będzie zobowiązany do przetwarzania (w tym do przechowywania) danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zgadzam się na przekazanie danych osobowych określonych w art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe przeze mnie wskazane, m. in. nr tel., adres e-mail, wykształcenie, informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia). Dobrowolnie oraz z własnej inicjatywy, zgadzam się również na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §3 Kodeksu pracy, a także następujących informacji należących do szczególnej kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia: adres zamieszkania lub zameldowania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego, wszystkie informacje zawarte w dokumencie dowodu osobistego, prawa jazdy, lub innych dokumentów potwierdzających inne moje umiejętności, stan cywilny, liczba i dane dzieci, numer rachunku bankowego, na który przyszły pracodawca będzie przekazywał wynagrodzenie za pracę, zdjęcie przedstawiające mój wizerunek oraz informacje dotyczące mojego stanu zdrowia. Pragnę podkreślić jednak, że jestem świadomy/świadoma tego, iż na etapie rekrutacji ani Silverhand, ani przyszły lub potencjalny pracodawca nie może żądać ode mnie wyrażenia takiej zgody (szczególna kategoria danych), ani od jej udzielenia uzależnić wyniku rekrutacji. Rozumiem oraz przyjmuję do wiadomości, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Zobowiązuje się też nie przekazywać Silverhand moich danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa w rozumieniu art. 10 Rozporządzenia, niezależnie od tego czy byłem/byłam wcześniej karany/karana, czy też nie. Przyjmuję do wiadomości oraz zgadzam się na to, żeby dr Dominik Matczak upoważnił do przetwarzania moich danych osobowych wszystkie osoby zatrudnione przez niego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub kontraktu menedżerskiego (lista tych osób znajduje się na stronie internetowej www.silverhand.eu - w zakładce „O nas” i ograniczona jest wyłącznie do oddziałów: Poznań, Ostrów Wielkopolski). Jednocześnie wiem, że mam prawo do dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, które mogę zrealizować wysyłając odpowiednie żądanie na adres rodo@silverhand.eu, jak również, że podanie moich danych osobowych było zupełnie dobrowolne. Wiem też, że mogę wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożyć skargę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących moich danych osobowych skontaktuję się z ich Administratorem, dr. Dominikiem Matczakiem, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres rodo@silverhand.eu; tradycyjną pocztą na adres agencji zatrudnienia Silverhand lub zadzwonię pod nr tel. +48539601600.

SILVERHAND Dominik Matczak – bezpieczne i satysfakcjonujące zatrudnienie za granicą (KRAZ 7822).

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

 • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
 • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
 • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
 • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń