Dwabe sp. z o.o
Jeden z największych w Polsce producentów wysokiej jakości dzianin. Firma tworzy szeroki asortyment produktów dzięki czemu jest partnerem dla firm z branży meblarskiej, samochodowej medycyny i… wielu innych. Firma obecna jest na rynku polskim i światowym.

Specjalista ds. sprzedaży

 • Data publikacji:
 • 13-09-2022
 • Miejsce Pracy:
 • Łódź
 • Stanowisko:
 • Specjalista ds. Sprzedaży
Twój zakres obowiązków
 • Utrzymywanie relacji i rozwijanie sprzedaży u obecnych klientów firmy.

 • Obsługa zamówień składanych przez klientów firmy.

 • Wprowadzanie zamówień do systemu.

 • Monitorowanie zamówień, kontakt z działem produkcji i logistyki.

 • Odpowiadanie na zapytania potencjalnych.

 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów.

Wymagania pracodawcy
 • Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu relacji.

 • Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 • Odporność na stres.

 • Postawa proaktywna i nastawienie na realizację celów.

 • Mile widziana znajomość funkcjonowania firmy produkcyjnej.

Pracodawca oferuje
 • Umowę o pracę bezpośrednio z firmą.

 • Wynagrodzenie zasadnicze + premię.

 • Wdrożenie do pracy i wsparcie kolegów z działu handlowego.

 • Niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonych zadań.

 • Możliwość dofinansowanie do prywatnej opieki zdrowotnej, ubezpieczenia na życie i karty Multisport.

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez: kursy, szkolenia tematyczne.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych dla celów obsługi procesu rekrutacji jest Dwabe Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 73/3. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Kandydata do pracy jest DWABE Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 73/3.

2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Kandydat może kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 kodeksu pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. a rodo, a więc zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub w innych dokumentach, które Kandydat dostarczył pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą przez czas trwania rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat.

6. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w RODO

7. W trakcie przetwarzania danych osobowych Kandydata nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Kandydata nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych jego profili.

8. Jeśli Kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

9. Podanie przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, bez ich przetwarzania nie byłoby możliwe przeprowadzenie rekrutacji, a także zatrudnienie. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

 • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
 • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
 • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
 • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń