Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Poszukujemy kandydata na stanowisko starszego specjalisty inżynieryjno-technicznego w Dziale Certyfikacji Wyrobów IBDiM.

Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

 • Data publikacji:
 • 27-06-2024
 • Miejsce Pracy:
 • Warszawa
 • Stanowisko:
 • Inżynier

Miejsce wykonywania pracy:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1.

Warunki pracy:

Praca w biurze w wymiarze pełnego etatu: 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach7.00 – 16.00 (ruchomy czas pracy) oraz wyjazdy delegacyjne.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca z wykorzystaniem komputera, praca w terenie, narzędzia i materiały pracy - sprzęt biurowy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na 2-miesięczny okres próbny,
 • udział w pracach certyfikacyjnych,
 • udział w badaniach laboratoryjnych i terenowych,
 • ciekawą pracę, możliwość doskonalenia umiejętności oraz rozwoju osobistego i zawodowego,
 • miłą atmosferę pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe techniczne - kierunek: inżynieria lądowa, budownictwo, inżynieria materiałowa,
 • specjalność: inżynieria lądowa, budownictwo, inżynieria produkcji, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, mechanika (specjalności politechniczne),
 • kompetencje audytora systemu zarządzania jakością lub systemu zakładowej kontroli produkcji,
 • znajomość obsługi komputera (w szczególności pakietu MS Office),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym min. poziom B2,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
 • zorganizowanie, samodzielność i odpowiedzialny styl pracy,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • komunikatywność.

Wymagania dodatkowe - mile widziane:

 • znajomość innych języków obcych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty kandydaci mogą składać w Dziale Finansowo-Kadrowym, siedzibie IBDiM, Warszawa (pokój 110) lub w wersji elektronicznej na adres ibdim@ibdim.edu.pl w terminie do 2 sierpnia 2024 r.

Inne informacje:

Oferty niespełniające wymogów formalnych i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty, tj. życiorys i oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Przekazane oferty nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną zniszczone.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 22 39-00-418 lub 48606 66 56 54.

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

 • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
 • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
 • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
 • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń