Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Żłobek nr 15
Praca w państwowym żłobku

Zatrudnię opiekunkę dziecięcą

Data publikacji:
14.8.2018
Miejsce Pracy:
Żłobek nr 15 w Warszawie (Bielany), ul. Wrzeciono 22
Branża:
Opieka Zdrowotna

Poszukuję opiekunki do pracy w publicznym żłobku na Bielanach. Praca od IX 2018r. na etat/zastępstwo Kandydat powinien posiadać uprawnienia: pielęgniarki lub położnej lub opiekunki dziecięcej lub nauczyciela wychowania przedszkolnego lub nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo wychowawczego lub pedagoga społeczno - wychowawczego lub pedagoga wczesnej edukacji lub terapeuty pedagogicznego lub ukończenie studiów podyplomowych na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja pro-rozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, psychologia wychowawcza lub roczne doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3 lub odbycie i ukończenie 280 - godzinnego kursu na opiekuna w żłobku z czego 80 godzin w formie zajęć praktycznych. Zakres obowiązków: zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej: zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas zabawy, snu i wypoczynku dzieci w czasie ich pobytu w żłobku.