To pytanie często zadają sobie osoby, którym ze względu na specyfikę danego zajęcia lub z innych powodów nie zaproponowano umowy o pracę. Zawieranie umów cywilnoprawnych ma kilka wad, lecz niesie za sobą również wiele korzyści, które są jednak inne w przypadku umowy zlecenia, niż w umowie o dzieło. Zobacz, czym różnią się obydwa typy umów cywilnoprawnych!

Umowa o dzieło

Nasze rozróżnienie zacznijmy od scharakteryzowania umowy o dzieło (wzór). Istotą tego dokumentu jest zapewnienie gwarancji wypłacenia wynagrodzenia za określony rezultat. Nie chodzi tu więc o wykonywanie poszczególnych obowiązków na rzecz pracodawcy, a jedynie o określony wcześniej efekt końcowy. Umowę o dzieło otrzymasz wtedy, gdy musisz zrealizować konkretny projekt, np. sporządzić analizę, stworzyć grafikę do strony internetowej lub napisać piosenkę. Nie możesz jej natomiast podpisać, jeśli wykonywana przez Ciebie praca nie przynosi jednoznacznego rezultatu. Jeżeli więc rozdajesz ulotki, to bardziej odpowiednia będzie dla Ciebie umowa zlecenie, chyba, że pracodawca sprecyzuje, że powinieneś w określonym czasie rozdać ustaloną odgórnie liczbę ulotek.

Zalety Umowy o Dzieło

Zaletą tej formy współpracy jest wyższa pensja netto zatrudnionego, przy takim samym nakładzie finansowym pracodawcy. Dzieje się tak dlatego, że przy umowie o dzieło nie odprowadza się składek na ZUS, dzięki czemu pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie. Osoba zatrudniona w ramach umowy o dzieło zarobi więc więcej, niż wtedy, gdyby wykonywała swoje zadania w oparciu o umowę o pracę. Musi jednak pamiętać o tym, by opłacić brakujące świadczenia we własnym zakresie.

Umowa zlecenie

Przejdźmy teraz do nieco bardziej popularnej formy zatrudnienia, jaką jest umowa zlecenie (wzór). Pracownik, który podpisał umowę zlecenie jest zobowiązany do wykonywania określonych czynności na rzecz pracodawcy – nie chodzi tu więc o charakterystyczny dla poprzedniego rodzaju umowy rezultat działania, a raczej o pozostawanie w dyspozycji pracodawcy.

Zalety Umowy Zlecenia

Do korzyści płynących z pracy na umowę zlecenie zaliczyć można brak składek ZUS dla studentów i uczniów, co idzie w parze z wyższym wynagrodzeniem dla tej grupy pracowników. Zaletą może być również swoboda nawiązywania i rozwiązywania tej formy umowy oraz większa elastyczność w dobieraniu czasu pracy, jak również ustalaniu wysokości wynagrodzeń. Trzeba przy tym wspomnieć, że jest to korzystne raczej dla pracodawców, niż zleceniobiorców, ponieważ umożliwia zaoferowanie pensji niższej od wartości minimalnego wynagrodzenia.

Umowy cywilnoprawne, choć z pozoru podobne do siebie, różnią się wieloma względami formalno-prawnymi i podatkowymi. Warto znać te różnice, by wybrać najbardziej korzystną formę współpracy.