Działania sponsoringowe, jak zresztą i wiele innych przedsięwzięć, można rozpatrywać w kategorii ich zalet i wad. Wszelkie tego typu działania bowiem obarczone są tak pewnymi korzyściami, jak i ryzykiem. Warto zatem przed podjęciem tego typu przedsięwzięć przygotować swój indywidualny bilans zysków i strat.

Zalety

Do niekwestionowanych plusów należą na pewno takie aspekty jak kształtowanie pozytywnego wizerunku sponsora oraz podwyższanie stopnia wiarygodności. Uzyskiwane są te elementy poprzez promowanie przedsiębiorcy, którego marka dobrze się odbiorcom kojarzy. Dzięki umieszczaniu na plakatach, ulotkach czy różnego rodzaju innych gadżetach instytucji sponsorowanej znaków firmowych sponsora możliwa jest promocja jego marki. Poza tym, przed zauważeniem sponsoringu nie da się uciec, chociażby z tego względu, że transmisja planszy sponsoringowej czy wyczytanie w reklamie danych sponsora trwa maksymalnie 8 sekund, a to oznacza, że nawet, jeśli zamierzamy odejść sprzed ekranu telewizora na czas bloku reklamowego, ta ośmiosekundowa informacja i tak do nas dotrze.

Wady

Istotnym czynnikiem negatywnym są na pewno spore koszty związane ze sponsorowaniem. Trudno też skontrolować i sprawdzić efekty promocji niesionej przy użyciu sponsoringu. Kolejnym minusem jest ryzyko utraty wiarygodności. Jeśli bowiem sponsorowana przez nas instytucja „podpadnie” odbiorcom, to te negatywne skojarzenia automatycznie przejdą również na nas jako sponsora.