Łączenie pracowników w zespoły i powierzanie im zadań do wspólnej realizacji ma, jak i zresztą większość decyzji i zagadnień, dobre i złe strony. Zanim zatem zdecydujemy się, jako pracodawcy, na wdrożenie w zarządzanym przez nas przedsiębiorstwie działań grupowych, warto wszystkie rozważyć „za” i „przeciw” pracy zespołowej, by zaprogramować działania, które będą jak najbardziej korzystne dla danego przedsiębiorstwa.

Zalety pracy grupowej

Współdziałanie w zespole to na pewno okazja do wymiany pomysłów, porównywania sposobów rozwiązywania danego problemu. Istnieje też mniejsze ryzyko popełnienia błędu w działaniu, gdyż nad danym rozwiązaniem myśli więcej osób i jeśli jednej coś umknie, to druga czy trzecia na pewno ten mankament zauważą. Poza tym, praca zbiorowa przebiega szybciej i sprawniej, ale tu warunkiem jest dobry, właściwy podział zadań. Jeśli taki zostanie dokonany, realizacja poszczególnych etapów prowadzących do osiągnięcia celu powinna przebiegać sprawnie i bezproblemowo. Wśród pozytywnych cech pracy zespołowej wskazuje się też zacieśnianie więzi pracowniczych, wyrabianie umiejętności związanych z kompromisowym rozwiązywaniem kwestii spornych, słuchaniem innych, wspólnym podejmowaniem decyzji.

Negatywne aspekty pracy zespołowej

Takich minusów, niestety, też można sporo wskazać. Po pierwsze, źle zorganizowana praca w grupie może przyczynić się do obniżenia poczucia odpowiedzialności. Poszczególne osoby mogą bowiem dojść do wniosku, że skoro oprócz nich nad daną kwestią pracuje kilka innych osób, to po co się tym przejmować – niech inni odpowiadają. Kolejny problem, to możliwość częstych sporów, kłótni, brak umiejętności kompromisu. Za bardzo złą praktykę należy też uznać „odpuszczanie” wykonywania zadań albo próby przerzucania ich na pozostałych członków grupy.Jeżeli zależy nam na wdrożeniu pracy grupowej, warto zadbać najpierw o odpowiedni dobór pracowników, a później o wspieranie ich działań. Kiedy natomiast pojawią się tak silne oznaki konfliktu, ze grupa nie jest w stanie sama sobie z nimi poradzić, natychmiast należy interweniować, by zapobiec jeszcze większemu rozłamowi i wynikającym z niego negatywnym konsekwencjom.