Praca w dziale personalnym jest dla wielu osób synonimem dobrych zarobków oraz przysłowiowego siedzenia za biurkiem. Ogromna liczba osób co roku zdaje egzaminy na psychologię oraz zarządzanie zasobami ludzkimi, by móc znaleźć zatrudnienie w branży human resources. Wielu z nich zasila później grono bezrobotnych z wyższym wykształceniem lub pracuje poniżej swoich kwalifikacji. Dlaczego tak się dzieje? I co można zrobić, by zostać konsultantem ds. rekrutacji?
Na początku warto wspomnieć o tym, że dział HR różni się od sektora kadr i płac, w którym koniecznością jest doskonałe opanowanie prawa pracy oraz znajomość programów księgowo-płacowych.

Pierwszy z wymienionych wyżej działów, tzw. HR „miękki” związany jest przede wszystkim z prowadzaniem rekrutacji oraz selekcji kandydatów. Choć w niektórych firmach zdarza się, że HR-owcy zajmują się również sprawami kadrowo-płacowymi, to jednak konsultant ds. rekrutacji jest osobnym i w zasadzie niezależnym zawodem.

Czym zajmuje się rekruter?

Pracownik HR-u zajmuje się przede wszystkim przeprowadzaniem rekrutacji na stanowiska niższego, średniego i wyższego szczebla oraz selekcją kandydatów (jeśli klient zamówi tę usługę), przeglądając ich CV, listy motywacyjne czy podania o pracę.

Ponadto prowadzi on teczki pracownicze, przyjmuje zwolnienia i dba o dobry przepływ informacji pomiędzy klientem, a zwerbowanymi pracownikami.

W większości firm zatrudnienie znajdą osoby, które oprócz wiedzy dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi posiadają także żyłkę handlowca. Konsultant ds. rekrutacji (i sprzedaży) musi być bowiem przygotowany na częste kontakty z klientami oraz odbywanie licznych podróży służbowych.

Wymagania w pracy rekrutera

Wymogiem koniecznym do pełnienia tego zawodu jest więc nienaganna prezencja oraz umiejętność prowadzenia rozmów handlowych i obsługi klienta.

Konsultant ds. rekrutacji i sprzedaży (bo tak najczęściej brzmi pełna nazwa stanowiska) jest zwykle odpowiedzialny również za prowadzenie telemarketingu, czyli telefoniczne pozyskiwanie klientów. Sprzedaż usług przez telefon jako jeden z obowiązków HR-owca najbardziej zaskakuje i zniechęca absolwentów psychologii do podjęcia pracy w tym zawodzie, lecz póki co, jest głównym źródłem zdobywania klientów.
Aby zostać konsultantem ds. rekrutacji należy również posiadać określone cechy osobowościowe, takie jak: elastyczność, kontaktowość, kreatywność, asertywność i umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Specyfika HR-u polega na tym, że wiedza oraz wykształcenie kierunkowe są w tej branży mniej istotne od doświadczenia. Osoby, które mogą się pochwalić kilkumiesięczną praktyką na stanowisku konsultanta ds. rekrutacji mają o wiele większe szanse na zdobycie pracy w tym zawodzie, niż doskonale wyszkoleni absolwenci ZZL.

Największym zainteresowaniem pracodawców cieszą się jednak kandydaci, którzy mają na swoim koncie pierwsze sukcesy w branży HR, takie jak: samodzielnie przeprowadzona rekrutacja, pozyskanie klienta i doprowadzenie do podpisania kontraktu lub umówienie spotkania biznesowego.

Brak doświadczenia właściwie uniemożliwia podjęcie pracy rekrutera, lecz nie jest jedyną przeszkodą, na którą natrafiają zainteresowani tym zawodem kandydaci.

Pracodawcy agencji oczekują także dobrej znajomość przynajmniej jednego języka obcego, przy czym preferowany jest angielski. Posługiwanie się językiem obcym jest przydatne zarówno podczas prowadzenia rozmów handlowych, jak i rekrutacji.

Wśród klientów zdarzają się niekiedy obcokrajowcy, dla których prezentacja firmy oraz oferta handlowa agencji muszą być przedstawione w ich rodzimym języku.

Ponadto kontakty handlowe z cudzoziemcami wymagają na tyle dobrej znajomości języka obcego, by móc swobodnie prowadzić negocjacje oraz ustalać warunki zawarcia umowy.

Angielski oraz niemiecki to języki, które są bardzo przydatne podczas przeprowadzania rekrutacji oraz selekcji na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Konsultanci często weryfikują umiejętności językowe kandydatów za pomocą testów lub rozmów przeprowadzanych najczęściej po angielsku, niemiecku, rosyjsku lub francusku.

Rekruter powinien również posiadać prawo jazdy, gdyż większość konsultantów ma do dyspozycji samochody służbowe, dzięki którym mogą oni szybko dotrzeć na spotkanie z klientem lub dojechać do firmy wynajmującej pracowników tymczasowych, by bezpośrednio nadzorować ich pracę.

W pracy konsultanta ds. rekrutacji niezbędna jest także znajomość treści ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Podstawowa wiedza na temat ustawy oraz prawa pracy jest zazwyczaj sprawdzana już na etapie rekrutacji konsultantów, gdyż jej brak może narazić agencję na poważne problemy natury prawnej.

Jeśli nie odbyłeś praktyk w agencji pośrednictwa pracy, Twoim autem może być doświadczenie w zawodzie telemarketera lub w pracy związanej z obsługą klienta. Twoje szanse na zdobycie pracy w agencji wzrosną, jeśli posiadasz certyfikaty lub dyplomy poświadczające ukończenie szkoleń, bądź kursów związanych z obsługą klienta.

Wady i zalety pracy rekrutera

O pracy w zawodzie konsultanta ds. rekrutacji marzy ogromna liczba absolwentów psychologii i zarządzania zasobami ludzkimi. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że rekruter nie zajmuje się wyłącznie organizowaniem rekrutacji, a przeprowadzanie interesujących assessment center należy do rzadkości.

Do zadań początkujących konsultantów należy przede wszystkim pozyskiwanie klientów i nabór pracowników tymczasowych, który ogranicza się głównie do zamieszczania ofert pracy oraz przyjmowania dokumentów od kandydatów.

Niekiedy zdarza się też, że rekruterzy muszą poświęcać swój prywatny czas na znalezienie odpowiednich pracowników lub wyjazdy służbowe do klientów.

Wady związane z pracą rekrutera są jednak równoważone przez liczne zalety, do których zalicza się: interesującą i pełną wyzwań pracę, możliwość szybkiego awansu oraz wysokie zarobki. To właśnie one sprawiają, że wielu młodych ludzi chce związać swoją przyszłość z zawodem konsultanta ds. rekrutacji.