Wielu Polaków decyduje się na pracę w Niemczech. I nie ma się czemu dziwić. U naszych zachodnich sąsiadów znajdziemy wiele ofert pracy znacznie korzystniejszych pod względem zarobków. Niektórzy decydują się nie tylko na pracę, ale również osiedlenie w tym kraju.

Jak to wygląda pod względem świadczeń? Ile wynosi średnia emerytura w Niemczech?

Średnia emerytura w Niemczech zależna jest od płci oraz miejsca wykonywania pracy. Na wschodzie możemy liczyć na wyższą emeryturę niż na zachodzie Niemiec. Wyższe świadczenia otrzymają również mężczyźni. Wysokość emerytury waha się w zależności od zarobków i może wynosić od około 700 euro do nawet 1300 euro miesięcznie na rękę.

ile wynosi średnia emerytura w Niemczech)

Od czego zależy wysokość emerytury w Niemczech?

Głównymi wskaźnikami są staż pracy oraz wysokość składek odprowadzanych do niemieckiego systemu emerytalnego. To jednak nie wszystkie elementy składowe, które odpowiadają za wysokość emerytury w Niemczech.

Emerytura zależy więc również od:

 • rodzaju emerytury (klasyczna, najniższa, dla osób z niepełnosprawnością całkowitą lub częściową);
 • wieku emerytalnego (w przypadku wcześniejszego przejścia na emeryturę będzie niższa, analogicznie wyższa przy wyższym wieku emerytalnym);
 • aktualnej sytuacji w Niemczech (odpowiada za to wskaźnik obecny we wzorze do wyliczenia emerytury).

Ile wynosi najniższa emerytura?

Mówiąc o najniższej emeryturze w Niemczech mamy na myśli emeryturę, która przyznawana jest osobom o niskich dochodach. Jest to tzw. zasiłek podstawowy wprowadzony w 2021 roku – wcześniej w Niemczech pojęcie „minimalnej emerytury” nie istniało. 

Grundsicherung otrzymują osoby, których miesięczne dochody są niższe od 865 euro. Warto wspomnieć, że przy tym świadczeniu wymagany jest przynajmniej 33-letni staż pracy.

Wysokość najniższej emerytury może maksymalnie wynieść 450 euro. Ale dodatkowo osoby otrzymują świadczenia, obejmujące dopłaty na:

 • mieszkanie;
 • ogrzewanie;
 • niezbędne naprawy. 

Czy po 5 latach pracy w Niemczech dostanę emeryturę?

Tak, jednak jej wysokość będzie niska. Po 5 latach pracy pracownik w Niemczech nabywa jedynie prawo do otrzymania emerytury. Często kwota jest mniejsza od najniższego świadczenia. Oczywiście zależy ona od konkretnego stanowiska i wysokości wpłacanych składek. Dobra praca w Niemczech, wiążąca się z wysokimi zarobkami wpływa korzystnie na wysokość emerytury w przyszłości. 

Ile wynosi średnia emerytura w Niemczech

kobieta i mężczyzna w wieku emerytalnym

Standardowa średnia emerytura wynosi 1538 euro brutto. Otrzymają ją osoby z 45-letnim stażem pracy oraz średnim dochodem. Jest to teoretyczny wyznacznik, który nie pokazuje realnej wysokości emerytur. 

Przypomnijmy, że średni dochód w Niemczech wynosił w 2021 roku 2800 euro miesięcznie netto. Jest to mniej więcej tyle, ile wynoszą zarobki spawacza i trochę mniej od tego wynagrodzenia kierowcy tira w tym kraju.

Wysokość średniej emerytury zależna jest głównie od regionu, w którym pracujemy. Na wschodzie emeryci mogą liczyć na wyższe świadczenia. Jednocześnie warto wspomnieć, że rząd planuje podwyżki emerytur w Niemczech, które odpowiednio mają wynieść:

 • 6,12% na wschodzie;
 • 5,35% na zachodzie. 

W tym miejscu warto wspomnieć o płacy minimalnej. Ma ona również wpływ na wysokość emerytury. Planowane są np. podwyżki stawki godzinowej dla elektryków pracujących w Niemczech. W 2024 roku płaca ma wynosić prawie 14 euro. 

Wschodnie Niemcy

W 2020 kobiety pracujące na wschodzie Niemiec mogły liczyć na emeryturę w wysokości 1065 euro na rękę. U mężczyzn to świadczenie było wyższe o 17% i wynosiło 1249 euro netto.

Zachodnie Niemcy

A ile wynosi średnia emerytura w Niemczech na zachodzie? W 2020 roku emerytury były niższe w porównaniu z ze wschodnią częścią kraju. Średnia emerytura wynosiła:

 • 741 euro netto miesięcznie dla kobiet;
 • 1179 euro w przypadku mężczyzn. 

Rodzaje emerytury i wiek emerytalny

Podleganie pod konkretny rodzaj emerytury bezpośrednio rzutuje na jej wysokość. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nie ma czegoś takiego jak minimalna emerytura niemiecka, jest jednak emerytura dla osób o niskim wynagrodzeniu – obowiązująca od 2021 roku.

W Niemczech wyróżniamy emeryturę dla:

 • pracowników z przeciętnym wynagrodzeniem po 45 latach pracy zawodowej, czyli Regelaltersrente;
 • osób o długim stażu pracy;
 • wdów, wdowców i sierot;
 • górników od 60 roku życia;
 • pracowników państwowych;
 • chorych i po wypadku;
 • osób z niskimi zarobkami: po minimum 33 latach opłacania składek.

Na uwagę zasługuje emerytura (a właściwie renta) dla osób, które w całości lub częściowo zostały pozbawione możliwości podjęcia pracy.

Cały czas zmienia się również podejście do wieku emerytalnego. Obecnie, od 2022 roku wiek emerytalny wynosi dla wszystkich 65 lat i 11 miesięcy. Prognozy wskazują jednak, że wiek ten do 2030 roku wzrośnie jeszcze o rok.

Prawo do wcześniejszej emerytury – po 63 roku życia – dotyczy osób z długim stażem pracy, tj. po przepracowaniu przynajmniej 45 lat. To jednak nie wszystkie grupy. Praca murarza w Niemczech , pracownika budowlanego oraz górnika również daje prawo do wcześniejszej emerytury. 

Emerytura dla osób pracujących w Niemczech

Polacy pracujący u naszych zachodnich sąsiadów również otrzymują prawo do otrzymania niemieckiej emerytury. Sposób jej wyliczenia zależy od czasu, w którym dana osoba przyjechała do Niemiec.

Prawo do emerytury w Niemczech przed 1990r.

Obowiązuje ono na podstawie porozumienia emerytalnego z 1975 roku i obejmuje swoim zakresem te osoby, które zdecydowały się na wyjazd do Niemiec przed 31 grudnia 1990 roku. Ich emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wypłacana będzie przez państwo niemieckie z uwzględnieniem składek płaconych w obu krajach.

Emerytura wpływa do nas tylko od niemieckiego ubezpieczyciela. Osobnemu rozliczeniu na podstawie polskiego podejścia do emerytury podlegają:

 • własna firma;
 • działalność rolnicza. 

Wówczas emerytura wpływa do nas z Polski za okresy w trakcie których zajmowaliśmy się jedną z powyższych działalności.

Jeśli zaś zdecydowaliście się na powrót do kraju, emerytura wypłacana jest w Polsce. Zgodnie z tym porozumieniem składki wypłacane są w kraju, w którym dana osoba aktualnie mieszka.

Emerytura po 1991r. 

Nieco inaczej wygląda sytuacja od 1991 roku. Osoby pracujące w Niemczech podlegają wówczas pod prawo Unii Europejskiej.  Oznacza to, że wysokość emerytury liczona jest za wszystkie przepracowane lata zawodowe, a wypłaca się ją w państwie, które jest stałym miejscem zamieszkania.

Polega to na tym, że niemiecki system ubezpieczeń emerytalnych wypłaca danej osobie emeryturę, która należy nam się zarówno w Polsce, jak i w innych państwach Unii Europejskiej.. Osobnemu rozliczeniu podlega dodatek opiekuńczy, który państwo polskie wypłaca oddzielnie.

A za okres pracy w Polsce zostaje wyliczona emerytura, ale na podstawie warunków obowiązujących w Niemczech.