Praca w dziale personalnym jest dla wielu osób synonimem dobrych zarobków oraz przysłowiowego siedzenia za biurkiem. Ogromna liczba osób co roku zdaje egzaminy na psychologię oraz zarządzanie zasobami ludzkimi, by móc znaleźć zatrudnienie w branży human resources. Wielu z nich zasila później grono bezrobotnych z wyższym wykształceniem lub pracuje poniżej swoich kwalifikacji. Dlaczego tak się dzieje? I co można zrobić, by zostać konsultantem ds. rekrutacji?
     Na początku warto wspomnieć o tym, że dział HR różni się od sektora kadr i płac, w którym koniecznością jest doskonałe opanowanie prawa pracy oraz znajomość programów księgowo-płacowych. Pierwszy z wymienionych wyżej działów, tzw. HR „miękki” związany jest przede wszystkim z prowadzaniem rekrutacji oraz selekcji kandydatów. Choć w niektórych firmach zdarza się, że HR-owcy zajmują się również sprawami kadrowo-płacowymi, to jednak konsultant ds. rekrutacji jest osobnym i w zasadzie niezależnym zawodem.
     Czym zajmuje się pracownik HR-u? Przede wszystkim przeprowadzaniem rekrutacji na stanowiska niższego, średniego i wyższego szczebla oraz selekcją kandydatów (jeśli klient zamówi tę usługę). Ponadto prowadzi on teczki pracownicze, przyjmuje zwolnienia i dba o dobry przepływ informacji pomiędzy klientem, a zwerbowanymi pracownikami. W większości firm zatrudnienie znajdą osoby, które oprócz wiedzy dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi posiadają także żyłkę handlowca. Konsultant ds. rekrutacji (i sprzedaży) musi być bowiem przygotowany na częste kontakty z klientami oraz odbywanie licznych podróży służbowych. Wymogiem koniecznym do pełnienia tego zawodu jest więc nienaganna prezencja oraz umiejętność prowadzenia rozmów handlowych i obsługi klienta. Konsultant ds. rekrutacji i sprzedaży (bo tak najczęściej brzmi pełna nazwa stanowiska) jest zwykle odpowiedzialny również za prowadzenie telemarketingu, czyli telefoniczne pozyskiwanie klientów. Sprzedaż usług przez telefon jako jeden z obowiązków HR-owca najbardziej zaskakuje i zniechęca absolwentów psychologii do podjęcia pracy w tym zawodzie, lecz póki co, jest głównym źródłem zdobywania klientów.
     Aby zostać konsultantem ds. rekrutacji należy również posiadać określone cechy osobowościowe, takie jak: elastyczność, kontaktowość, kreatywność, asertywność i umiejętność radzenia sobie ze stresem.
     Specyfika HR-u polega na tym, że wiedza oraz wykształcenie kierunkowe są w tej branży mniej istotne od doświadczenia. Osoby, które mogą się pochwalić kilkumiesięczną praktyką na stanowisku konsultanta ds. rekrutacji mają o wiele większe szanse na zdobycie pracy w tym zawodzie, niż doskonale wyszkoleni absolwenci ZZL. Największym zainteresowaniem pracodawców cieszą się jednak kandydaci, którzy mają na swoim koncie pierwsze sukcesy w branży HR, takie jak: samodzielnie przeprowadzona rekrutacja, pozyskanie klienta i doprowadzenie do podpisania kontraktu lub umówienie spotkania biznesowego. Brak doświadczenia właściwie uniemożliwia podjęcie pracy rekrutera, lecz nie jest jedyną przeszkodą, na którą natrafiają zainteresowani tym zawodem kandydaci. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wymaganiach stawianych HR-owcom, przejdź do następnego artykułu.