Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Uniwersytet Gdański
Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta do pracy związanej z realizacją projektu „Transport via ocean currents of human pharmaceutical products and their impact on marine biota in the European Arctic” (akronim PHARMARINE) współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Adiunkt

  • Data publikacji:
  • 29.1.2021
  • Miejsce Pracy:
  • Gdynia, Polska
  • Branża:
  • Pozostałe
  • Stanowisko:
  • Asystent

OFERTA  PRACY Adiunkt w grupie pracowników badawczych

Miejsce pracy Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii, Al. M. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia

Wymiar etatu 100%

Okres zatrudnienia 01.03.2021-30.09.2023

OPIS STANOWISKA Adiunkt będzie włączony w prace związane z realizacją projektu „Transport via ocean currents of human pharmaceutical products and their impact on marine biota in the European Arctic” (akronim PHARMARINE) współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2020 r. do 30 września 2023 r.

RAMOWY ZAKRRES OBOWIĄZKÓW

- prowadzenie badań terenowych, laboratoryjnych i analitycznych związanych z realizacją zadań badawczych w pakiecie zadań WP3 projektu PHARMARINE dotyczącym wpływu wybranych farmaceutyków stosowanych w terapii człowieka na morskie organizmy arktyczne

- opracowanie matematyczne i statystyczne wyników badań naukowych

- redakcja manuskryptów opracowań naukowych, w tym publikacji, oraz prezentacji wyników będących efektem realizacji projektu PHARMARINE

- udział w działaniach mających na celu promocję projektu

- uczestnictwo w spotkaniach roboczych, konsultacjach, kursach i szkoleniach związanych realizacją zadań badawczo-naukowych

- przygotowywanie w języku angielskim okresowych i końcowego raportu merytorycznego z realizacji projektu PHARMARINE

- prowadzenie korespondencji z członkami projektu w przedmiotowych sprawach

- współpraca w prowadzeniu prac dyplomowych w zakresie tematycznym projektu.

 

WYMAGANIA

stopień doktora w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku, nauk biologicznych lub farmaceutycznych

doświadczenie w pracy laboratoryjnej związanej z badaniem wpływu czynników stresujących na morskie organizmy bezkręgowe (doświadczenie w pracy z biomarkerami z różnych poziomów organizacji biologicznej: genotoksyczność, cytotoksyczność, zaburzenia metabolizmu, detoksyfikacja, stres oksydacyjny itp.)

doświadczenie w pracy na morskim statku badawczym

doświadczenie w opracowywaniu danych biologicznych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi statystycznych

udokumentowane doświadczenie publikacyjne

bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

KANDYDATOM OFERUJEMY: stabilne zatrudnienie w uczelni wyższej umowę o pracę w wymiarze 100% etatu, miłą atmosferę w młodym kilkuosobowym zespole, niezbędne narzędzia pracy

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o dostarczenie wymaganych dokumentów tj. • Curriculum  vitae  (z  uwzględnieniem  przebiegu dotychczasowego zatrudnienia), • list motywacyjny • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (np. zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach)  w formie oryginałów podpisanych dokumentów do Zakładu Funkcjonowania Ekosystemów Morskich, Instytut Oceanografii, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański, Al. Piłsudskiego 46, Gdynia 81-378 (pokój 459 albo 453) ALBO w formie elektronicznej z załączeniem skanów dokumentów na adres e-mailowykatarzyna.smolarz@ug.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2021 włącznie.