Polityka prywatności

  1. Użytkownicy dobrowolnie podejmują decyzję o umieszczeniu swoich danych w Serwisie poprzez akceptację regulaminu i dokonanie rejestracji na stronie www.zarabiaj.pl
  2. Do momentu założenia Konta w Serwisie, każdy Użytkownik pozostaje anonimowy. Zbierane są jedynie adresy IP osób odwiedzających Serwis, są one gromadzone wyłącznie w celach statystycznych i dla zachowania pełnego bezpieczeństwa pozostałych Użytkowników.
  3. Każdy Użytkownik ma dostęp do swoich danych i może je w każdej chwili modyfikować, uzupełnić lub usunąć.
  4. Użytkownik, wysyłając formularz na stronie ogłoszenia, wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail autorowi tego ogłoszenia.
  5. Użytkownik ma możliwość przekazania pracodawcom swojego życiorysu za pośrednictwem Serwisu poprzez wysłanie formularza. Decyzja o udostępnieniu cv pracodawcom jest dobrowolna i Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tym związanych.
  6. Usługodawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań, by dane Użytkowników były należycie zabezpieczone. W celu zachowania poufności danych Użytkownikom sugeruje się nieudostępnianie danych dostepowych do konta osobom trzecim, które mogłyby wejść w posiadanie strzeżonych przez Usługodawcę informacji.