Asystent administracyjny

Asystent administracyjny

 • Data publikacji:
 • 20-02-2024
 • Miejsce Pracy:
 • Warszawa
 • Stanowisko:
 • Asystent

ZAPROSZENIE

GRECKIEJ NARODOWEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GNTO) NA POLSKĘ I CZECHY

DO SKŁADANIA OFERT O PRACĘ (CV)

Stanowisko: Asystent administracyjny

Pracodawca:

Grecka Narodowa Organizacja Turystyki (GNTO) jest podmiotem publicznym, pod patronatem Ministerstwa Turystyki odpowiada za promowanie Grecji jako miejsca turystycznego.

Opis stanowiska

 • Monitorowanie rynków turystycznych podlegających biuru, rejestrowanie i ocena popytu, badanie rynku, gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych.
 • Asystent dyrektora w codziennych sprawach biura.
 • Monitorowanie wdrażania programów reklamowych i innych działań promocyjnych biura.
 • Komunikacja z partnerami biura pod kierunkiem dyrektora.
 • Wsparcie przy organizacji wyjazdów zapoznawczych (wyjazdy rodzinne i prasowe).
 • Wsparcie przy organizacji udziału biura w targach turystycznych i innych wydarzeniach promujących Grecję jako kierunek turystyczny.
 • Zarządzanie listą kontaktów i mailingową, pisanie i wysyłanie biuletynów, informacji prasowych i innych materiałów do zainteresowanych stron.
 • Rozwój i utrzymanie obecności biura w mediach społecznościowych i innych platformach internetowych, wsparcie w rozwoju i zarządzaniu wszelkiego rodzaju działaniami komunikacyjnymi biura.
 • Udział w komitetach i innych organach zbiorowych biura.
 • Inne zadania wynikające z potrzeb biura.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe związane z profilem stanowiska (turystyka, marketing, komunikacja, nauki humanistyczne/społeczne itp.) i/lub studia podyplomowe, które będą traktowane jako szczególne kwalifikacje.
 • Doskonała znajomość języka polskiego (w mowie i piśmie).
 • Bardzo dobra lub doskonała znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie).
 • Bardzo dobra lub doskonała znajomość języka greckiego (w mowie i piśmie).
 • Doświadczenie w public relations i doskonałe umiejętności komunikacyjne.
 • Doskonała znajomość systemów informatycznych (MS Office: Word, Excel, PowerPoint) i mediów społecznościowych, która zostanie potwierdzona rekomendacjami, certyfikatami i odpowiednimi wcześniejszymi doświadczeniami.
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku (turystyka, komunikacja, marketing oraz public relations są szczególnie mile widziane).
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne.
 • Inicjatywy w zakresie zleconych zadań i umiejętność dotrzymywania harmonogramów.
 • Znajomość Grecji, historii i kultury greckiej, a także współczesnych realiów greckich będą brane pod uwagę jako dodatkowe kwalifikacje.
 • Gotowość do ciągłego uczenia się i rozwoju zawodowego.
 • Gotowość do przemieszczania się po kraju i za granicą.
 • Wymagana powaga i poufność w związku z zatrudnieniem w Narodowej Agencji.

Gwarancje

 • •umowa o pracę na czas określony do dwóch (2) lat •możliwość podróży •środowisko pracy na wysokim poziomie

Szczegóły dotyczące aplikacji

List motywacyjny (wniosek) w języku greckim z załączonym Curriculum Vitae w języku greckim lub angielskim.

Sposób wysyłania

List motywacyjny wraz z CV należy przesłać w formie skanu mailem na adres email: info@visit-greece.pl

Data przyjmowania ofert

10 marca 2024 r., godzina 00:00.

Tryb zgłaszania

CV zostaną zebrane i ocenione przez Dyrektora Biura GNTO w Polsce, następnie Dyrektor skontaktuje się z wybranymi kandydatami w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Po zakończeniu procesu rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani w ciągu 1 miesiąca o wynikach.

Oświadczenie- dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF TOURISM GREEK NATIONAL TOURISM ORGANIZATION, OFFICE IN POLAND ul. Mokotowska 46A/10, 00-543 Warszawa, Poland. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także dla celów przyszłych rekrutacji, należy zamieścić w CV klauzulę:

" I agree to the processing of personal data contained in my job offer and CV for the needs necessary to carry out the recruitment process carried out by HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF TOURISM GREEK NATIONAL TOURISM ORGANIZATION, OFFICE IN POLAND ul. Mokotowska 46A/10, 00-543 Warszawa.

At the same time, I consent to the processing of my personal data for the purposes of future recruitment."

Wszystkie dokumenty powinny być dostępne w wersji drukowanej na żądanie Biura.

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

 • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
 • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
 • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
 • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń