Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydata na stanowisko Asystenta osoby z niepełnosprawnością w spektrum autyzmu .

Asystent osoby z niepełnosprawnością

  • Data publikacji:
  • 13-10-2023
  • Miejsce Pracy:
  • Politechnika Warszawska, Warszawa
  • Wynagrodzenie:
  • 45 zł brutto za godzinę
  • Stanowisko:
  • Asystent

Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydata na stanowisko Asystenta osoby z niepełnosprawnością w spektrum autyzmu .

 

Do obowiązków Asystenta będzie należało:

a) Wspieranie komunikacji między studentem a pracownikami naukowo-dydaktycznymi

i administracyjnymi Politechniki Warszawskiej.

b) Pomoc w ustalaniu planu pracy i zasad zaliczeń w ramach przedmiotów.

c) Pomoc w podtrzymywaniu relacji z innymi studentami.

d) Motywowanie do kontynuowania nauki i stawiania wyzwań naukowych.

e) Towarzyszenie w trakcie wybranych zajęć.

f) Konsultacje z wykładowcami dotyczące potrzeb edukacyjnych wynikających z funkcjonowania studenta.

g) Wsparcie w dostosowaniu toku nauczania studenta do jego indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Wymagania niezbędne:

Pracę na stanowisku mogą świadczyć osoby posiadające następujące kwalifikacje:

- studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, psychologia, asystent osoby
    z niepełnosprawnością inne pokrewne

-   wymagane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi minimum 2 lata.

- chęć niesienia pomocy

- empatia

- cierpliwość

Oferujemy umowę zlecenie od zaraz na czas semestru zimowego 2023/2024 w wymiarze do 100  godzin miesięcznie oraz możliwość dalszej współpracy. Stawka za  godzinę pracy to 45 zł brutto.

Praca wykonywana na terenie Politechniki Warszawskiej  w wybrane dni tygodnia.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 22 234 13 15.

Prosimy wysyłać aplikacje do dnia  22 października 2023 r. na email wsparcie.son@pw.edu.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W dokumentach należy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także danych osobowych zawartych w załączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celach związanych z rekrutacją na stanowisko: Asystent osoby niepełnosprawnej, prowadzoną przez Politechnikę Warszawską z siedzibą w Warszawie, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, będącą administratorem przekazanych danych osobowych.”