Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Asystent osoby z niepełnosprawnością w spektrum autyzmu

  • Data publikacji:
  • 16-10-2023
  • Miejsce Pracy:
  • Warszawa, ul. św. Andrzeja Boboli 8
  • Wynagrodzenie:
  • do 4500 zł miesięcznie
  • Stanowisko:
  • Asystent

Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydata na stanowisko Asystenta osoby z niepełnosprawnością w spektrum autyzmu.

Do obowiązków Asystenta będzie należało:

a) Wspieranie komunikacji między studentem a pracownikami naukowo-dydaktycznymi iadministracyjnymi Politechniki Warszawskiej.

b) Pomoc w ustalaniu planu pracy i zasad zaliczeń w ramach przedmiotów.

c) Pomoc w podtrzymywaniu relacji z innymi studentami.

d) Motywowanie do kontynuowania nauki i stawiania wyzwań naukowych.

e) Towarzyszenie w trakcie wybranych zajęć.

f) Konsultacje z wykładowcami dotyczące potrzeb edukacyjnych wynikających z funkcjonowania studenta.

g) Wsparcie w dostosowaniu toku nauczania studenta do jego indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Wymagania niezbędne:

Pracę na stanowisku mogą świadczyć osoby posiadające następujące kwalifikacje:

- studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, psychologia, asystent osoby
z niepełnosprawnością inne pokrewne

- wymagane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi minimum 2 lata.

- chęć niesienia pomocy

- empatia

- cierpliwość

Oferujemy umowę zlecenie od zaraz na czas semestru zimowego 2023/2024 w wymiarze do 100 godzin miesięcznie oraz możliwość dalszej współpracy. Stawka za godzinę pracy to 45 zł brutto.

Praca wykonywana na terenie Politechniki Warszawskiej w wybrane dni tygodnia.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 22 234 13 15.

Prosimy wysyłać aplikacje do dnia 22 października 2023 r. na email wsparcie.son@pw.edu.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W dokumentach należy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także danych osobowych zawartych w załączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celach związanych z rekrutacją na stanowisko: Asystent osoby niepełnosprawnej, prowadzoną przez Politechnikę Warszawską z siedzibą w Warszawie, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, będącą administratorem przekazanych danych osobowych.”