Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

ASYSTENTKI/TA

ASYSTENT/KA

 • Data publikacji:
 • 16-09-2022
 • Miejsce Pracy:
 • Warszawa ul. Chlubna 9A-9D BIAŁOŁĘKA
 • Stanowisko:
 • Asystent

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 7 lok. 14 w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta/asystentki do Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja” przy ulicy Chlubnej 9A-9D w Warszawie. Działania realizowane będą w ramach umowy o pracę w wymiarze 3/4 etatu, w zmiennych godzinach w przedziale 8.00 – 20.00

Twoja praca będzie polegała na m.in.:

 • asystowaniu w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w wypełnianiu dokumentów,
 • pomocy i edukacji w zakresie czynności dnia codziennego, tj.: utrzymania porządku w pokoju; organizacji planu dnia i zarządzania swoim czasem; motywowania do podejmowania działań na rzecz zmiany sytuacji; nauki dbania o mienie i wyposażenia pokoju; pomocy w przygotowywaniu posiłków; nauki higieny i dbania o zdrowie; organizacji przestrzeni w pokoju; wskazywania i nauki rozwijania umiejętności zaradczych; pełnienia ról rodzicielskich, rozwoju osobistego, organizacji zajęć rozwojowych dla dzieci; pomocy w planowaniu konstruktywnego spędzania wolnego czasu,
 • inicjowaniu i organizowaniu grup samopomocowych dla mieszkanek, itp.,
 • kontakcie z instytucjami udzielającymi wsparcia danej rodzinie oraz kontakcie z pozostałym personelem na terenie placówki w zakresie spraw rodziny,
 • ścisłej współpracy z pracownikiem socjalnym,
 • prowadzeniu na bieżąco dokumentacji z zakresu udzielanej pomocy: list konsultacji oraz kart konsultacyjnych,
 • braniu udziału w spotkaniach zespołu, cyklicznych spotkaniach podzespołów wyznaczonych do pracy z poszczególnymi rodzinami i innych niezbędnych spotkaniach np. z OPS, WCPR, kuratorem,
 • udziale w superwizji, proponowanych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

Zaaplikuj do nas, jeśli posiadasz:

 • wyższe wykształcenie: pedagogika, nauki o rodzinie, psychologia, praca socjalna,
 • doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym z kobietami oraz dziećmi,
 • znajomość warszawskiego systemu pomocy dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży,
 • zdolność do samodzielnej pracy i w warunkach wymagających podjęcia interwencji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych oraz w realizacji projektów,
 • mile widziane ukończone szkolenia z zakresu: zapobieganie i rozpoznawanie zachowań problemowych u dzieci i młodzieży; profilaktyka i niwelowanie skutków stosowania przemocy w rodzinie; trening motywacyjny i profilaktyka wypalenia zawodowego.

Co oferujemy?

 • pracę w przyjaznej organizacji pozarządowej,
 • doświadczenie w pracy w obszarze pomocy społecznej,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 3/4 etatu.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 31 PAŹDZIERNIKA 2022 br. Prosimy o wysyłanie CV tylko drogą mailową na adres: rekrutacja@spiis.pl. Prosimy o umieszczenie nazwy stanowiska w temacie e-maila. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej z siedzibą w Warszawie, 00-513, Nowogrodzka 7 lok. 14. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji do czasu jej zakończenia. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody dla potrzeb przyszłych rekrutacji dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres roku od dnia jej wyrażenia. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, wycofania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - na zasadach określonych w art. 16-21 RODO. W każdej chwili może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.