Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Euro - Med Sp. z o.o.

Fizjoterapeuta/Żary

Data publikacji:
9.10.2019
Miejsce Pracy:
Żary
Branża:
Służba Zdrowia / Medycyna
Stanowisko:
Fizjoterapeuta
 • Fizjoterapeuta w domu pacjenta / zatrudnimy dwie osoby


  • Miejsce pracy: Żary

   Pracownik będzie odpowiedzialny za:
   • realizację cyklu terapeutycznego w domu pacjenta według wskazań Lekarza, Specjalisty,
   • zapewnienie opieki fizjoterapeutycznej powierzonym pacjentom, kierując się ich dobrem, poszanowaniem podmiotowości i godności osobistej
   • prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów,

   Od Kandydatów oczekujemy:
   • wykształcenia kierunkowego (mgr fizjoterapii),
   • doświadczenia w pracy z pacjentem leżącym,
   • wymagane prawo jazdy kat.B,
   • wymagany własny samochód,

   Oferujemy:
   •zatrudnienie na podstawie własnej działalności gospodarczej lub umowy zlecenie,
   • elastyczne godziny pracy,
   • zapewniamy sprzęt do wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych,
   • szkolenia i możliwość rozwoju,
   • pracę w stabilnej i nastawionej na rozwój firmie,

   Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
   Administratorem danych osobowych jest Euro-Med sp. z o.o. z siedzibą Tychy 43-100, ul. Zgrzebnioka 22, , tel. 32 7804602 (dalej „Administrator”).
  • Dane przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i nawiązania stosunku pracy, zawarcia umowy- zlecenia lub umowy współpracy w ramach działalności gospodarczej,
  • na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy Kodeks Pracy, art.6 ust. 1 lit.b RODO lub na podstawie udzielonej zgody przez kandydata.
  • Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
  • Administrator przechowuje dane kandydatów do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku danych osobowych kandydatów, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym złożono aplikację.
  • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 tel. 22) 5310300,w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.
  • W przypadku osób ubiegających się o zawarcie umowy o pracę, podanie danych osobowych wynikających z art. 22 1 ustawy Kodeks Pracy jest dobrowolne lecz niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

  W przypadku osób ubiegających się o zawarcie umowy zlecenie lub nawiązanie współpracy podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w procesie zmierzającym do zawarcia umowy i jej późniejszej realizacji.

  • Dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się na adres wskazany w pkt. 1

   

   

  Do dokumentów prosimy o dołączenie oświadczenia:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przeprowadzanego przez EURO-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, innych niż udzielone w oparciu o art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (RODO) oraz w przypadku umowy o pracę art. 221 § 1 i 3 ustawy Kodeks Pracy .

   

   

  W celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dołączenie zgody:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Euro-Med sp. z o.o. przez okres najbliższych 3 miesięcy”