Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Euro - Med Sp. z o.o.
Fizjoterapia w domu pacjenta

Fizjoterapeuta / Złocieniec

Data publikacji:
14.1.2020
Miejsce Pracy:
Złocieniec
Wynagrodzenie:
5600 złotych
Branża:
Opieka Zdrowotna
Stanowisko:
Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta w domu pacjenta

Miejsce pracy: Złocieniec

Pracownik będzie odpowiedzialny za:

realizację cyklu terapeutycznego w domu pacjenta według wskazań Lekarza, Specjalisty,

zapewnienie opieki fizjoterapeutycznej powierzonym pacjentom, kierując się ich dobrem, poszanowaniem podmiotowości i godności osobistej

prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów,

Od Kandydatów oczekujemy:

wykształcenia kierunkowego (lic/mgr fizjoterapii),

numeru prawa wykonywania zawodu,

doświadczenia w pracy z pacjentem leżącym,

wymagane prawo jazdy kat.B,

wymagany własny samochód,

Oferujemy:

zatrudnienie na podstawie własnej działalności gospodarczej lub umowy zlecenie,

elastyczne godziny pracy,

zapewniamy sprzęt do wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych,

szkolenia i możliwość rozwoju,

pracę w stabilnej i nastawionej na rozwój firmie,
Administratorem danych osobowych jest Euro-Med sp. z o.o. z siedzibą Tychy 43-100, ul. Zgrzebnioka 22, , tel. 32 780 - pokaż numer telefonu - (dalej „Administrator”).
Dane przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i nawiązania stosunku pracy, zawarcia umowy- zlecenia lub umowy współpracy w ramach działalności gospodarczej,
na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy Kodeks Pracy, art.6 ust. 1 lit.b RODO lub na podstawie udzielonej zgody przez kandydata.
Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
Administrator przechowuje dane kandydatów do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku danych osobowych kandydatów, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym złożono aplikację.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 tel. 225 - pokaż numer telefonu - , w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.
W przypadku osób ubiegających się o zawarcie umowy o pracę, podanie danych osobowych wynikających z art. 22 1 ustawy Kodeks Pracy jest dobrowolne lecz niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
W przypadku osób ubiegających się o zawarcie umowy zlecenie lub nawiązanie współpracy podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w procesie zmierzającym do zawarcia umowy i jej późniejszej realizacji.

Dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się na adres wskazany w pkt. 1

Do dokumentów prosimy o dołączenie oświadczenia:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przeprowadzanego przez EURO-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, innych niż udzielone w oparciu o art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (RODO) oraz w przypadku umowy o pracę art. 221 § 1 i 3 ustawy Kodeks Pracy .

W celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dołączenie zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Euro-Med sp. z o.o. przez okres najbliższych 3 miesięcy”