Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza kilkudziesięcioma nieruchomościami położonymi w Czeladzi, w tym budynkami mieszkalnymi, w których zamieszkuje ok. 10 tys. osób oraz licznymi lokalami użytkowymi i garażami.

Inspektor lub specjalista w Dziale Członkowsko – Lokalowym/Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor lub specjalista w Dziale Członkowsko – Lokalowym/Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Czeladź

O nas: Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza kilkudziesięcioma nieruchomościami położonymi w Czeladzi, w tym budynkami mieszkalnymi, w których zamieszkuje ok. 10 tys. osób oraz licznymi lokalami użytkowymi i garażami.

Nasze wymagania (niezbędne):

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość przepisów znajomość przepisów Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, przepisów o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego
 • znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows, oprogramowania MS Office
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, sumienność
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

Nasze wymagania (dodatkowe):

 • preferowane kierunki prawo lub administracja lub zarządzanie nieruchomościami lub ochrona danych osobowych
 • doświadczenie w pracy w dziale członkowskim spółdzielni lub obsługi prawnej
 • doświadczenie w pracy w charakterze administratora danych osobowych
 • doświadczenie w pracy wpodmiocie zajmującym się zarządzaniem nieruchomościami
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
 • prawo jazdy kat. B

Twój zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw i rejestrów dotyczących lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przekształcenia spółdzielczych praw do lokali
  w prawo odrębnej własności
 • ustalanie stanu prawnego lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie posiadanej dokumentacji
 • przygotowywanie umów m.in. najmu lokali, dzierżawę terenu itp.
 • wystawianie zaświadczeń o tytule prawnym do nieruchomości
 • prowadzenie spraw samorządowych, teleinformatycznych i organizacyjnych związanych z działalnością Spółdzielni
 • obsługa posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
 • współpraca z Kancelarią Prawną, Komornikami, Urzędem Miasta
 • opracowywanie informacji i sprawozdań dla GUS, NBP, rzeczoznawców majątkowych
 • obsługa programu komputerowego np. wprowadzania danych
 • wyjścia w teren np. w celu weryfikacji stanu zasobów
 • prowadzenie całości spraw związanych z ochroną danych osobowych w Spółdzielni
 • obsługa interesantów oraz współpraca merytoryczna z innymi komórkami organizacyjnymi spółdzielni,

To oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • przyjazną atmosferę w profesjonalnym zespole
 • szkolenia
 • wsparcie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych
 • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • CV zdokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż zawodowy
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
 • oświadczenie owyrażeniu zgody naprzetwarzanie swoich danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Warunki pracy:

Budynek z barierami architektonicznymi, nie jest wyposażony w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Stanowisko biurowe usytuowane na parterze budynku. Wejście do budynku wyposażone w podjazd. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Bezpłatny parking przy biurowcu.

Aplikuj: do 15 marca 2024 r.

Aplikuj mailowo na adres: kadry@czsm.czeladz.pl, w temacie wpisz: „Oferta pracy – inspektor/ specjalista w Dziale PM” lub w formie papierowej na adres:

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Szpitalna 9a, 41-250 Czeladź, z dopiskiem , „Oferta pracy – inspektor/specjalista w Dziale PM”

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

 • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
 • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
 • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
 • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń