Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Business Bridge Group Sp. z o.o.

Inżynier budowy (instalacje tryskaczowe)

 • Data publikacji:
 • 02-06-2022
 • Miejsce Pracy:
 • Wrocław
 • Stanowisko:
 • Inżynier Budowy

Na tym stanowisku zajmiesz się:

 • udziałem w procesie wyboru, a następnie nadzorowaniem podwykonawców w zakresie realizowanych robót instalacyjnych (tryskaczowych) zgodnie z dokumentacją techniczną,

 • ścisłą współpracą z kierownictwem budowy, pracownikami, a także podwykonawcami,

 • prowadzeniem i nadzorem nad dokumentacją techniczną,

 • realizacją robót zgodnie z założonym harmonogramem w oparciu o ustalony budżet projektu,

 • opracowywaniem raportów z prac budowlanych, a także przygotowywaniem dokumentacji odbiorowej i powykonawczej budowy.

To praca dla Ciebie, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe kierunkowe - preferowane Inżynieria Środowiska,

 • posiadasz doświadczenie w realizacji instalacji tryskaczowych,

 • znasz programy do kosztorysowania i projektowania,

 • potrafisz dobrze obsługiwać komputer m.in środowisko MS Office,

 • posługujesz się językiem angielskim na poziomie min. B1,

 • cechują Cię: wysoka motywacja do pracy, samodzielność i zaangażowanie.

Co zyskasz pracując na tym stanowisku:

 • doświadczenie w prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwie w międzynarodowym środowisku,

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B,

 • możliwość ciągłego doskonalenia i rozwoju zawodowego,

 • udział w ciekawych projektach.

  Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie CV za pośrednictwem linku aplikacyjnego:

  https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Inzynier-budowy-lo4zzinstalacje-tryskaczowelo41z/11749-11259-25-c17-2707.html

  Posiadamy certyfikaty Ministra Gospodarki i Pracy nr 5355. Wstępną selekcję kandydatów przeprowadzamy na podstawie przesłanych do nas cv. Kontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami, udzielamy bardziej szczegółowych informacji dot. stanowiska pracy, a także informujemy o dalszym procesie rekrutacji. 

   

  W związku z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o dopisanie w treści CV poniższej "Klauzuli zgody", w przypadku nadesłanych aplikacji bez tej klauzuli, Państwa kandydatura zostanie automatycznie odrzucona, a przesłana aplikacja zostanie usunięta:

   

  "Klauzula zgody"

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez firmę Business Bridge Group Sp. z o.o. (Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Legnickiej 65/1,54-510 we Wrocławiu, dalej jako Administrator Danych Osobowych) w celu realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. OŚWIADCZAM, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w tym oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych”

   

  Informujemy, że ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć udzielone powyżej zgody. Informacja o wycofaniu zgody może zostać wysłania na adres e-mail: rodo@bbgroup.com.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia wycofania tej zgody.

   

  "Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych"

  Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Business Bridge Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej 65/1.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@bbgroup.com.pl lub adresem ul. Legnicka 65/1, 54-510 Wrocław.

  3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

  a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 221 kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),

  b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

  c) w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  d) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  e) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  4. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  a) biuru rachunkowemu prowadzącemu księgowość Administratora,

  b) kancelarii prawnej świadczącej usługi dla Administratora,

  c) dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora,

  d) innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z procesem rekrutacyjnym (np. firmom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, podmiotom organizującym proces rekrutacyjny, współpracownikom itp.),

  e) operatorom pocztowym,

  f) organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;

  6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą:

  a) do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;

  7. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

  a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

  b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu dokonywania profilowania, w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.