Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

JBG-2 Sp. z o.o.
Firma JBG-2 Sp. z o.o. - producent profesjonalnych urządzeń chłodniczych poszukuje osoby na stanowisko:

Konstruktor Elektryk/Automatyk

 • Data publikacji:
 • 22-07-2022
 • Miejsce Pracy:
 • Warszowice
 • Stanowisko:
 • Elektryk

Firma JBG-2 Sp. z o.o. - producent profesjonalnych urządzeń chłodniczych poszukuje osoby na stanowisko:

 

Konstruktora Elektryka/Automatyka

Miejsce pracy: Warszowice, Żory

Region: śląskie

 

OPIS STANOWISKA:

 • projektowanie układów zasilających dla urządzeń elektrycznych;
 • dokonywanie modyfikacji układów zasilających;
 • projektowanie instalacji automatyki i sterowania PLC;
 • przygotowanie dokumentacji produkcyjnej;
 • tworzenie dokumentacji technicznej;

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe, specjalizacja: elektrotechnika lub pokrewne;
 • znajomość sterowników PLC, falowników;
 • czytanie i tworzenie dokumentacji technicznej (schematy, projekty);
 • swobodna komunikacja w języku angielskim;
 • posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych co najmniej do 1 kV – E;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność pracy w zespole, systematyczność, odpowiedzialność.

 

OFERUJEMY:

 • ·   stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • ·   niezbędne narzędzia pracy;
 • premie świąteczne, bezpłatne szkolenie i kursy;
 • ·   interesująca pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie o zasięgu       międzynarodowym.

Do dokumentów aplikacyjnych proszę o dopisanie oświadczenia zgodnego z poniższym wzorem pod rygorem nierozpatrzenia CV i/lub życiorysu niezawierającego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz natychmiastowe zniszczenie/usunięcie takich aplikacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JBG–2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszowicach (43-254) ul. Gajowa 5 (Administrator Danych Osobowych) moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w celu prawidłowego przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego oraz ewentualnych przyszłych postępowań rekrutacyjnych. Dane podaję dobrowolnie oraz wiem, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i prawo ich poprawiania.”

 

Jednocześnie informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JBG–2 sp. z o.o. w Warszowicach, ul. Gajowa 5. Dane będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych teraz i w przyszłości (w zależności od rodzaju udzielonej zgody). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi na Administratora Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i c RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub do 6 miesięcy od dnia przesłania formularza rekrutacyjnego (w zależności od rodzaju udzielonej zgody). Administrator Danych Osobowych posiada Inspektora Ochrony Danych z którym kontaktować się można pod adresem (iod@jbg2.com).

1) administratorem danych osobowych jest JBG-2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszowicach (43-254), ul. Gajowa 5. Administrator posiada Inspektora Danych Osobowych (iod@jbg2.com). 2) dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych teraz i w przyszłości (w zależności od rodzaju udzielonej zgody) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO. 3) odbiorcami danych osobowych mogą być: a) dostawcy usług zaopatrujących administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją administratora (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, przewoźnikom, spedytorom, dostawcom usług IT); b) dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających administratora w dochodzeniu roszczeń; c) inne podmioty świadczące na rzecz administratora usługi lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie odrębnej umowy powierzenia (biuro rachunkowe, operatorzy systemu informatycznego itp.). 4) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, poza EOG (Sri Lanka) – na wypadek serwisu sytemu operacyjnego występującego u administratora. W tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, niemniej jednak dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. 5) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub do 6 miesięcy od dnia przesłania formularza rekrutacyjnego (w zależności od rodzaju udzielonej zgody). 6) każdy kogo dane przetwarza administrator posiada w określonych sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. 7) każdy kogo dane przetwarza administrator posiada również prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 8) podanie danych osobowych jest warunkiem rekrutacji i jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu.9) źródłem pochodzenia danych jest dokument aplikacyjny oraz inne działania przedsiębrane przez osobę aplikującą. 10) celem wykonania swoich praw lub poruszenia kwestii ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu drogą pocztową na adres siedziby administratora: ul. Gajowa 5, 43-254 Warszowice – z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”, lub drogą komunikacji elektronicznej na adres: iod@jbg2.com.