Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Fundacja SYNERGIUM poszukuje osób do pracy na stanowisku: Koordynator projektów EFS

Koordynator projektów unijnych EFS

 • Data publikacji:
 • 17-02-2023
 • Miejsce Pracy:
 • Lublin
 • Wynagrodzenie:
 • 6000
 • Stanowisko:
 • Manager

Fundacja SYNERGIUM poszukuje osób do pracy na stanowisku:

Koordynator projektów EFS

 

Stanowisko pracy: Koordynator projektów EFS

 

Miejsce pracy: Lublin

 Zakres obowiązków:

 • Całościowa koordynacja i zarządzanie projektami EFS.
 • Bieżący monitoring postępu rzeczowo finansowego projektu i osiąganych wskaźników.
 • Bieżący kontakt z Instytucją Pośredniczącą w zakresie realizacji projektu udział w kontrolach projektu.
 • organizacja zadań projektu;
 • bieżący kontakt z Partnerem Projektu;
 • sporządzanie umów, formularzy, dokumentacji projektowej;
 • weryfikacja poprawności i kompletności dokumentacji projektu,
 • organizacja doradztwa, nadzór nad stażami zawodowymi i nadzór nad pracą podwykonawców;
 • sporządzanie wniosków o płatność (część merytoryczna oraz część finansowa);
 • wprowadzanie zmian do projektu;
 • monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu;
 • obsługa administracyjna i logistyczna;
 • współpraca z działem rozliczeń i księgowości;
 • korespondencja z Instytucją Pośredniczącą
 • inne, niezbędne zadania zlecone w ramach bieżącej realizacji projektu.

 

Wymagania i oczekiwania:

 • doświadczenie w koordynowaniu projektów EFS współfinansowanych ze środków UE (POKL, RPO, POWER). Mile widziane doświadczenie w koordynacji projektów z Działania 11.1 RPO WL.
 • znajomość zasad wdrażania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących EFS;
 • samodzielność, dyspozycyjność i dokładność;
 • nastawienie na pracę zespołową;
 • biegła obsługa pakietu MS Office;
 • znajomość  systemu SL
 • samodzielność i dobra organizacja pracy
 • nastawienie na pracę zespołową
 • zorientowanie na realizację celów

 

 

Zapewniamy:

 • Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pracę w oparciu o Umowę o Pracę lub B2B, umowę zlecenie
 • Możliwość pracy z ekspertami w swojej dziedzinie
 • Stanowisko z możliwością stałego poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie realizacji projektów EFS;
 • możliwość rozwoju;
 • miłą i motywującą atmosferę pracy w dynamicznie rozwijającej się organizacji;

 

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o przesłanie CV na adres fundacjasynergium@wp.pl

w tytule wpisując nazwę stanowiska: Koordynator Projektu EFS.

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922, z późn. zm.), prowadzonych przez Fundację Synergium.