Ogłoszenie jest nieaktualne, zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości aplikowania na tę ofertę.

Fundacja Sowelo

Koordynator projektu partnerskiego EFS

  • Data publikacji:
  • 14-07-2022
  • Miejsce Pracy:
  • Poznań
  • Wynagrodzenie:
  • 4000 PLN netto
  • Stanowisko:
  • Manager

Koordynator projektu partnerskiego EFS

- Umowa zlecenie (również faktura).
- Od 9.2022 do 9.2023
- Miejsce pracy Poznań, tryb hybrydowy.
- min. średnie wynagrodzenie miesięczne 4000 netto.

Zakres obowiązków:

● koordynacja prac członków zespołu projektowego oraz działań partnerów współrealizujących projekt
● współpraca z Instytucją Pośredniczącą
● realizacja zadań w projekcie zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie oraz zasadami realizacji projektu w ramach EFS
● wybór dostawców/wykonawców usług, zgodnie z zasadą konkurencyjności
● realizacja działań informacyjnych
● zapewnienie prawidłowej komunikacji w zespole realizującym projekt oraz z uczestnikami projektu
● przygotowywanie wniosków o płatność w części finansowej i merytorycznej z wykorzystaniem systemu SL2014
● przygotowywanie umów, dokumentacji projektowej, raportów;
● bieżące monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego projektu, analiza ryzyka oraz podejmowanie działań mających na celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości
● sporządzanie postępowań (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności)
● przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej

Wymagania:
● udokumentowane  doświadczenia w kierowaniu projektami EFS - wymagamy udokumentowanej współpracy przy min. 2 projektach EFS.
● doświadczenie organizacyjne – kierowanie zespołami, współpraca z podmiotami zewnętrznymi
● wiedza i praktyczne doświadczenia w zakresie metodologii zarządzania projektami
● bardzo dobra znajomość dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków EFS
● komunikatywność i umiejętności pracy w zespole

Oferujemy:
● elastyczne zatrudnienie ,  perspektywy  zatrudnienia w kolejnych projektach
● współpracę z profesjonalnym zespołem realizującym projekty
● ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze w młodym i ambitnym zespole
● rozwój zawodowy oraz udział w wydarzeniach organizowanych przez Fundacje
● Wsparcie asystenta projektu oraz spec. ds. rozliczeń projektu
● okazję do samorealizacji oraz udziału w innych projektach podejmowanych przez Fundacje

Zainteresowane osoby spełniające ww. wymagania prosimy o składanie aplikacji pocztą elektroniczną: biuro@sowelo.net.pl
W tytule maila należy zamieścić  nazwę stanowiska.

 

Fundacja Sowelo

http://sowelo.net.pl/