Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku zatrudni: Księgową/Księgowego

Księgowa/Księgowy

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie,
• doświadczenie zawodowe min 3 lata pracy w księgowości
• dokładność, sumienność, umiejętność pracy w zespole
Wymagania preferowane:
• wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, rachunkowości
• doświadczenie w zakresie pracy w programie Symfonia; RAKS SQL
• doświadczenie zawodowe w jednostce sektora opieki zdrowotnej

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności:
1. Prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami modułu FK – księgowanie dokumentów zakupowych (faktur),
2. Klasyfikacja kosztowa faktur zakupowych na konta zespołu 4 i 5,
3. Weryfikacja faktur pod względem formalno rachunkowym,
4. Kontrola na obiegiem dokumentów księgowych zakupowych,
5. Sprawdzanie danych dostawców w „Wykazie podatników Ministra Finansów”,
6. Klasyfikacja faktur i płatności zgodna z Mechanizmem Podzielonej Płatności,
7. Terminowe regulowanie zobowiązań, generowanie w systemie księgowym przelewów dla dostawców i eksport do systemu bankowego,
8. Analiza, kontrola kont rozrachunkowych z dostawcami (zobowiązania),wystawianie not korygujących do faktur, not obciążeniowych za nieprawidłową realizację zamówienia,
9. Okresowe uzgadnianie sald rozrachunków, wystawianie potwierdzenia salda, prowadzenie korespondencji z dostawcami,
10. Księgowanie kosztów wynagrodzeń, składek ZUS, podatku dochodowego, amortyzacji, rozliczeń międzyokresowych i innych poleceń księgowania dotyczących naliczonych kosztów (konta zespołu 4 i 5),
11. Przechowywanie w układzie chronologicznym i zabezpieczanie dowodów księgowych.
12. Realizacja zadań wynikających z bieżącego rozliczenia wartości środków farmaceutycznych znajdujących się w Aptece Szpitala,
13. Kontrola zgodności wartości środków farmaceutycznych znajdujących się na stanie apteki z zapisami w programie FK,
14. Sporządzanie rocznego i miesięcznego rozliczenia PFRON z tytułu wpłat obowiązkowych oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
15. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
16. Ubezpieczenia Szpitala: OC; majątkowe, komunikacyjne,
17. Sporządzanie w wymaganych przepisami okresach (np. miesięcznych, kwartalnych) sprawozdań, zestawień oraz raportów wynikających z realizowanych zadań.

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

  • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
  • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
  • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
  • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń