Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH poszukuje pracownika na stanowisko:

MŁODSZEGO SPECJALISTY / SPECJALISTY DS. OBSŁUGI STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW ZAGRANICZNYCH W BIURZE INTERNACJONALIZACJI

 • Data publikacji:
 • 28.11.2021
 • Miejsce Pracy:
 • Katowice
 • Branża:
 • Administracja biurowa
 • Stanowisko:
 • Pracownik Biurowy

1.     Zakres obowiązków:

 • obsługa studentów i pracowników zagranicznych w zakresie organizacji pobytu w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w tym wsparcie przy legalizacji pobytu, zakwaterowaniu, ubezpieczeniu itp.,
 • organizacja wydarzeń integracyjnych i spotkań informacyjnych,
 • aktywne wspieranie działań na rzecz umiędzynarodowienia oraz poprawy jakości obsługi obcokrajowców studiujących i pracujących w UE w Katowicach,
 • przygotowywanie procedur i materiałów informacyjnych oraz redagowanie strony www poświęconej Welcome Point,
 • współpraca z innymi jednostkami w zakresie rekrutowania i przyjmowania pracowników i studentów z zagranicy.

 

2.      Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie minimum B2,
 • umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym i wrażliwość na różnice kulturowe,
 • doświadczenie w pracy z dokumentami w języku angielskim, w komunikacji bezpośredniej, korespondencji,
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów: Word, Excel, PowerPoint,
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność, rzetelność, komunikatywność, otwartość i zaangażowanie.

 

3.      Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość sektora szkolnictwa wyższego i struktury organizacyjnej UE w Katowicach,
 • znajomość prawa w zakresie legalizacji pobytu, odbywania studiów i podejmowania pracy przez cudzoziemców,
 • znajomość drugiego języka obcego.

 

4.      Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Praca będzie wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi: w przypadku młodszego specjalisty – 3 400 zł, w przypadku specjalisty – 3 900 zł.

Planowane zatrudnienie: 14 stycznia 2022 r. 

 

5.   Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • skany odpisów/kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie wymagane w procesie rekrutacji na dane stanowisko pracy.

 

Pliki/skany dokumentównależyprzesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja_kadry@ue.katowice.pl
(w tytule wiadomości należy wpisać: „Ogłoszenie nr 44/EIN/2021”).

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu: 09 grudnia 2021 r.

 

Po wstępnej weryfikacji złożonych ofert, w dniach od 13 do 23 grudnia 2021 r., zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

 

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia: 05 stycznia 2022 r. 

 

https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/oferty-pracy/niebedacy-nauczycielami-akademickimi/aktualne/browse/1.html

 

 

W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie niż wynikający z art 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych osobowych, poza tymi które są wymagane), kandydat powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

W przypadku, gdy kandydat jest zainteresowany wzięciem udziału w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez okres najbliższego roku przez Uniwersytet, powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji przyszłych procesów rekrutacji, także danych osobowych poza tymi, które są wymagane.

1.Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą  przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach, zwany dalej: „administratorem”.
2. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO[1] administratora można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.
-------------------------
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.].

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

 • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
 • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
 • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
 • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń