Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH poszukuje pracownika na stanowisko:

MŁODSZEGO SPECJALISTY / SPECJALISTY W DZIALE REKRUTACJI W CENTRUM MARKETINGU

 • Data publikacji:
 • 16.11.2021
 • Miejsce Pracy:
 • Katowice
 • Branża:
 • Administracja biurowa
 • Stanowisko:
 • Pracownik Biurowy
 • Zakres obowiązków:
  • obsługa administracyjna kandydatów-cudzoziemców na studia I i II stopnia prowadzone w Uniwersytecie, w tym kandydatów podejmujących kształcenie w języku angielskim,
  • realizacja działań marketingowych skierowanych do kandydatów zagranicznych według założeń planu marketingowego,
  • bieżąca obsługa serwisu rekrutacyjnego oraz strony internetowej dedykowanej studentom zagranicznym,
  • współorganizowanie wydarzeń uczelnianych skierowanych do kandydatów-cudzoziemców na studia,
  • uczestnictwo w międzynarodowych targach i spotkaniach edukacyjnych poprzez prezentację oferty edukacyjnej Uniwersytetu w języku polskim oraz angielskim,
  • przygotowywanie tekstów promocyjnych w języku angielskim dotyczących oferty edukacyjnej na potrzeby Centrum Marketingu,
  • opracowywanie informacji i danych na potrzeby sprawozdawczości dla Uczelni i instytucji rządowych RP (Min. Edukacji i Nauki, NAWA, GUS, Straż Graniczna).

   

  2. Niezbędne wymagania:

  • wykształcenie wyższe,
  • biegła znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2),
  • predyspozycje osobowości: komunikatywność, kreatywność, sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych.  

   

  3. Wymagania dodatkowe:

  • mile widziana znajomość drugiego języka obcego (preferowany język rosyjski),
  • mile widziane doświadczenie w marketingu lub w działach odpowiedzialnych za rekrutacje (wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a także w ramach stażu, wolontariatu bądź praktyk zawodowych).

   

  4. Oferujemy: Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego. Praca będzie wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30.

  Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi: w przypadku młodszego specjalisty – 3 400 zł, w przypadku specjalisty – 3 900 zł.  

  Ponadto:

  • pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  • zniżki na studia podyplomowe z oferty Uniwersytetu,
  • możliwość skorzystania ze szkoleń oraz kursów językowych. 

  Planowane zatrudnienie: 03 stycznia 2022 r.  

   

  5. Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • list motywacyjny,
  • skany odpisów/kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie wymagane w procesie rekrutacji na dane stanowisko pracy.  

  Pliki/skany dokumentównależyprzesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja_kadry@ue.katowice.pl (w tytule wiadomości należy wpisać: „Ogłoszenie nr 34/RCM/2021”).

   

  Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu: 29 listopada 2021 r.  

  Po wstępnej weryfikacji złożonych ofert, w dniach od 02 do 10 grudnia 2021 r., zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.  

  Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia: 17 grudnia 2021 r.      

   

  https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/oferty-pracy/niebedacy-nauczycielami-akademickimi/aktualne.html    

   

  W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie niż wynikający z art 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych osobowych, poza tymi które są wymagane), kandydat powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji. W przypadku, gdy kandydat jest zainteresowany wzięciem udziału w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez okres najbliższego roku przez Uniwersytet, powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji przyszłych procesów rekrutacji, także danych osobowych poza tymi, które są wymagane. 1.Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą  przy ul. 1 Maja 50, 40-287 w Katowicach, zwany dalej: „administratorem”. 2. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO[1] administratora można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora. ------------------------- [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.].

  Odpowiedz na Ogłoszenie:

  Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

  • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
  • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
  • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
  • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń