Nauczyciel wychowania przedszkolnego

 • Data publikacji:
 • 03-04-2024
 • Miejsce Pracy:
 • Kraków Podgórze
 • Wynagrodzenie:
 • zgodnie z Karta Nauczyciela
 • Stanowisko:
 • Nauczyciel

Samorządowe Przedszkole nr 33 w Krakowie zatrudni od dnia 1 września 2024 nauczyciela wychowania przedszkolnego.  Praca nauczyciela w pełnym wymiarze godzin, tj. 25 godzin tygodniowo, we współpracy z pracownikiem obsługowym "przypisanym” do grupy.  
Zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela.
Praca na zmiany w systemie 2-tygodniowym tj. zmiana poranna i popołudniowa.
Przedszkole czynne w godzinach 6,30-17,00

Wymagania:

 • Wykształcenie - wyższe z przygotowaniem pedagogicznym lub tytuł zawodowy licencjata z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku wychowanie przedszkolne lub nauczanie początkowe
 • Obywatelstwo polskie
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Mile widziane kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu

Praca dydaktyczno - wychowawcza w grupie dzieci 3 - 4 letnich na cały etat.

Wynagrodzenie na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela. Świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe i tzw. 13-stki.
Możliwość awansu zawodowego, zgodnie z przepisami oświatowymi.

Oferty proszę przesyłać na adres: p33@mjo.krakow.pl

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

 • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
 • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
 • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
 • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń