Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego Zwanego Rodyjskim

Oferta pracy: Nauczyciel w przedszkolu specjalnym. Praca od września 2022.

  • Data publikacji:
  • 10-06-2022
  • Miejsce Pracy:
  • Kraków
  • Stanowisko:
  • Nauczyciel

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Związku Polskich Kawalerów Maltańskich przyjmie nauczyciela do pracy w grupie przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

Wymagania:

– studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna

Oferujemy:

– umowę o pracę na pełen etat
– 25 godzin pracy z dziećmi,
– urlop w wymiarze 35 dni w skali roku
– pracę w dobrej atmosferze w zgranym i zaangażowanym zespole
– dobrze wyposażone i przyjazne miejsce pracy
– możliwość podnoszenia kwalifikacji i dofinansowanie szkoleń
– wynagrodzenie zależne od poziomu kwalifikacji i doświadczenia

Obowiązki:

– prowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutyczno-opiekuńczych w grupie dzieci,
– planowanie, dokumentowanie i ewaluacja działań edukacyjno-terapeutycznych
– współpraca w zespole specjalistów oraz z rodzicami

Sposób aplikacji:

CV prosimy przesyłać na adres: praca@maltanskiecentrum.pl

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie zapisu:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom (al. Kasztanowa 4a,30-227 Kraków), w celu realizacji procesu rekrutacji.

Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom (al. Kasztanowa 4a,30-227 Kraków), również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Klauzula RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego Zwanego Rodyjskim i Maltańskim Kasztanowa 4A, 30-227 Kraków, tel. 12 42 41 440, e-mail.: biuro@maltanskiecentrum.pl.

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@maltanskiecentrum.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora; Maltańskie Centrum Pomocy, al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Nauczyciela w przedszkolu specjalnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

4. Podanie danych ma charakter obligatoryjny.

5. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji.

6. Zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody skutkuje utrudnieniami w zakresie możliwości wykonania obowiązków w zakresie realizacji procesu rekrutacji.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, chyba że CV będzie zawierać klauzule dotyczącą zgody na zachowanie CV na potrzeby przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@maltanskiecentrum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora; Maltańskie Centrum Pomocy, al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

  • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
  • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
  • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
  • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń