Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dziecięcy Dom”
Zatrudnimy osobę na stanowisko pomocy kuchennej

Pomoc kuchenna-praca w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 • Data publikacji:
 • 19.5.2022
 • Miejsce Pracy:
 • Wrocław
 • Branża:
 • Praca Fizyczna
 • Stanowisko:
 • Kucharz / Kucharka

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dziecięcy Dom” zatrudni do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej osobę na stanowisku pomoc kuchenna: Wymiar zatrudnienie: 1 etat Miejsce zatrudnienia: Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dziecięcy Dom”,  51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę Wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie podstawowe, mile widziane wykształcenie zawodowe gastronomiczne Oczekujemy umiejętności gotowania, gotowości do pracy w równoważnym systemie czasu pracy, praca w dni wolne i święta. książeczki sanitarno-epidemiologicznej Głównym zadaniem osoby zatrudnionej będzie: pomoc przy sporządzaniu posiłków zgodnie z jadłospisem i obowiązującymi zasadami technologii żywienia, przestrzeganie z należytą starannością procedur i norm żywieniowych w produkcji mieszanek niemowlęcych, zaleconych diet leczniczych i pozostałych posiłków, przestrzeganie ustalonych godzinowo terminów wydawania posiłków, przestrzeganie zasad dotyczących przechowywania środków i produktów spożywczych, stała dbałość o utrzymanie prawidłowego stanu sanitarno-porządkowego pomieszczeń kuchni oraz wydzielonych pomieszczeń socjalnych pracowników kuchni, przestrzeganie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń kuchennych, przestrzeganie zasad HACCP-u  i prowadzenie wynikającej z nich dokumentacji.         Oferujemy: umowę o pracę w pełnym wymiarze, stabilne warunki zatrudnienia, W placówce opiekuńczo-wychowawczej może pracować osoba, która zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U  z 2019 r. poz.1282 ) w dniu nawiązania stosunku pracy będzie miała pełną zdolność do czynności prawnych  oraz zgodnie z art.6 ust.3 pkt 2 w/w ustawy nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV i list motywacyjny (w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną możliwe jest załączenie skanu bądź zdjęcia podpisanych dokumentów) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, pisemne Oświadczenie: 1) o posiadanym obywatelstwie, 2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 3) oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez ZPOW ,,Dziecięcy Dom” Wrocław, ul. Parkowa 2 dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pomoc kuchenna - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji drogą elektroniczną na adres e-mail lub pocztą na adres 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2 Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.  

Odpowiedz na Ogłoszenie:

Pamiętaj o Podstawowych Zasadach Bezpieczeństwa

 • Nie przelewaj, nie wysyłaj pieniędzy potencjalnemu pracodawcy
 • Nie wysyłaj płatnych sms-ów np. w zamian za dodatkowe informacje o pracy
 • Nie podawaj wrażliwych danych, np. numeru karty kredytowej
 • Prosimy o zgłaszanie wszelkich prób oszustwa lub podejrzanych ogłoszeń